20230316_175501 (1)

Klar beskjed til Sandra: Inntekt og velferd

16. mars 2023

På vei til landsmøtet i Senterpartiet tok Sandra Borch turen innom Skjervold Vestre, for å møte unge bønder fra Stjørdal. På spørsmål fra landbruks- og matministeren på hva de mente var viktigst å prioritere i jordbruksoppgjøret var svaret unisont. Tetting av inntektsgapet og bedre velferdsordninger.

Odelsjenta Ingrid Skjervold jobber på heltid på gården sammen med sin far Olaf Skjervold, de har en melkekvote på 450 000 liter og driver omlag 2 000 dekar jord med gras og korn. Ingrid er opptatt av å vise fram landbruket som ei attraktiv næring som er framtidsrettet, på Instagramkontoen skjervoldvestre kan alle følge med smått og stort av det som skjer på gården.

Etter en tur i fjøset med fôring av kalver ble ministeren invitert inn på stua for å få innspill fra unge bønder fra Stjørdal.
Flere av dem kom direkte fra årsmøtet i Trøndelag Bondelag, 3 lokallagsledere Stjørdal er under 30 år. På spørsmål fra Sandra Borch om hva som var viktigst å prioritere i jordbruksoppgjøret, var de samstemte om at tetting av inntektsgap og bedre velferdsordninger var det desidert viktigste. Og raskt fulgte de opp med sterkere tollvern og fjerning av telledato.

-Nye ideer må komme utenfra

Sandra Borch la vekt på at det var viktig for henne å få innspill direkte fra bønder.

-Jeg har et kjempedyktig embetsverk som utreder saker for oss, men de har gjort ting på lik måte i veldig mange år. De nye ideene må komme utenfra, de kommer ikke fra de som har jobbet med dette i 30 år. Vi trenger hjelp for å tenke nytt, sa landbruks og matministeren før hun satte kursen mot Trondheim og landsmøte i Senterpartiet.