Storfekjøtt
Foto Morten F. Holm / SCANPIX

Kjøttprisene stiger

22. april 2019

Fra og med i dag stiger prisene på storfekjøtt, svinekjøtt og lam. Avregningsprisen på storfekjøtt øker med 1,40 kr pr. kg, mens prisen på slaktegris over 83 kg øker med 80 øre eller mer. Smågrisprisen settes også opp med 20 kr/stk fra i dag.

For storfekjøtt har det lenge vært varslet en prisoppgang etter påske, engrosprisen blir økt med 70 øre, og omsetningsavgifta blir redusert med 80 øre. Det som ikke var varslet var at slaktekostnadene øker med 10 øre slik at endringen på produsentprisen blir 1,40 kroner. I tillegg innføres såkalt ekstra avtaletillegg med 70 øre pr. kg. Fra neste uke økes engrosprisen med ytterligere 70 øre, og det ekstra avtaletillegget dobles til 1,40 kr. pr. kg.

Produsentprisen for slaktegris over 83 kg økes også fra og med i dag. Topprisen på 23,15 kr. pr. kg gis nå for slaktegris fra og med 67 kg til og med 85 kg. Prisen økes også i varierende grad for slaktegris fra 85 kg og oppover til 110 kg. Et like viktig signal om bedre tider i svinenæringa er at smågrisprisen øker med 20 kroner pr stk. fra og med i dag.

At prisen på lam øker med 4 kr. pr. kg har liten praktisk betydning da det slaktes veldig lite lam på denne tiden av året.

Se alle prisene på Landbruksbørsen

Kilde: Nortura Medlem