Kjesrti Hoff
Foto: NBS

Kjersti Hoff gjenvalgt som leder i Bonde- og Småbrukarlaget

31. oktober 2020

Kjersti Hoff fra Løten i Hedmark ble i dag gjenvalgt som leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Hun går inn i sitt tredje år som leder . Det ble flere kampvoteringer om styreplassene, Ann Guro Hansen vant mot Randi Karlstrøm med tre stemmer i andre valgomgang, og Sander Solheim vant mot Ola Fiskvik med 8 stemmer.

Her er resultatet av valgene

Leder
Kjersti Hoff, Hedmark 105 stemmer, 19 blanke

Styremedlemmer
Ann Guro Hansen, Nordland, 64 stemmer (Randi Karlstrøm, Finnmark, 61 stemmer)
Begge fikk 62 stemmer i første valgrunde

Sander Solheim, Sogn og Fjordane 64 stemmer (Ola Fiskvik, Nord- Trøndelag 56 stemmer)

Kristoffer Fodnes, Oppland 119 stemmer, 7 blanke

Politisk nestleder

Eli Berge Ness, Sogn og Fjordane 115 stemmer, 8 blanke

Organisatorisk nestleder

Kristoffer Fodnes, Oppland 112 stemmer 6 blanke

Styremedlemmer som ikke er på valg:
Eli Berge Ness, Sogn og Fjordane
Kjell Erik Brandstadmoen, Oppland
Kathrine Kinn, Telemark

Varamedlemmer

Ståle Støen, Hedmark 74 stemmer (Ola Fiskvik, Nord- Trøndelag 43 stemmer)
2 Vegard Vigdenes, Nord Trøndelag
3 Ola Fiskvik, Nord Trøndelag, 92 stemmer 29 blanke
4 Irene Dalland, Hordaland
5 Stig A Helgesen, Rogaland

Ordfører

Ole Tvete Muriteigen, Oppland

Varaordfører

Astrid Tove Olsen, Nordland