Foto: NBS
Foto: NBS

Kjersti Hoff gjenvalgt som leder i Bonde- og Småbrukarlaget

31. oktober 2021

Kjersti Hoff ble i dag gjenvalgt som leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Ola Fiskvik ble valgt som styremedlem og organisatorisk nestleder etter at Eldar Melbøe Kyllesø trakk sitt kandidatur.

Valgene oppdateres etterhvert her.

Leder: Kjersti Hoff, Hedmark (90 stemmer, 21 blanke.) gjenvalg.

Styremedlemmer:

Eli Berge Ness, Sogn og Fjordane (93 stemmer, 19 blanke) gjenvalg.

Kjell Erik Brandstadmoen, Oppland (105 stemmer, 7 Blanke) gjenvalg.

Ola Fiskvik, Nord-Trøndelag (58 stemmer, 48 blanke og 6 stemmer på Eldar Melbøe Kyllesø som trakk sitt kandidatur før valget) Ny.

Politisk nestleder.
Eli Berge Ness, enstemmig, gjenvalg.

Organisatorisk nestleder
Ola Fiskvik, 
enstemmig, ny

1. varamedlem 
Eldar Melbøe Kyllesø ( 66 stemmer, 3 blanke, 43 stemmer på Ståle Støen)

2. varamedlem
Vegard Vigdenes, enstemmig.

3. varamedlem
Irene Dalland, enstemmig

4. varamedlem
Hanne Guåker, enstemmig

5. varamedlem
Ståle Støen, enstemmig.

Ordfører
Astrid T Olsen

Varaordfører

Ole Tvete Muriteigen