Kjersti Hoff
Foto: Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Kjersti Hoff innstilt som ny leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

15. oktober 2018

Valgkomiteen i Norsk Bonde- og Småbrukarlag har avgitt enstemmig innstilling på  Kjersti Hoff fra Løten som ny leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Valget finner sted på landsmøtet 10. og 11. november på Quality Airport Hotel, Gardermoen.

Kjersti Hoff har i snart 30 år drevet økologisk melkeproduksjon sammen med sin mann. Kjersti Hoff har alltid vært opptatt av potensialene i mangesysleri som gardsbruk gir mulighet for. Hun har jobbet, og jobber som regnskapsfører, vært daglig leder for Kvinneuniversitet i Løten og hatt diverse tillitsverv. Kjersti Hoff har 8 år i konsernstyret i Nortura og hun har 12 år i kommunestyret i Løten, herav 8 år som varaordfører.  Kjersti representerte SV.  I Norsk Bonde- og Småbrukarlag har hun vært medlem i «alle år» og hun har vært ansatt som fylkessekretær i Hedmark Bonde- og Småbrukarlag.

Jeg er opptatt av at vi skal produsere mest mulig mat til det norske folk, på det landbruksarealet vi har. Da må vi satse på små og mellomstore gardsbruk i hele landet, sier Kjersti Hoff.

Innstillingen fra valgkomiteen følger nedenfor.

Styret:

Leder

Kjersti Hoff, Hedmark                                      Ny – for ett år

 Styremedlemmer

Randi Karlstrøm, Finnmark                             Ny – for to år

Marielle Vink de Roos, Nordland                    Gjenvalg – for to år

Elin Bergerud, Buskerud                                  Gjenvalg – for to år

Kathrine Kinn, Oslo Akershus                         Ny – for ett år

 

Øvrige styremedlemmer

Kjell Erik Brandstadmoen                                Ikke på valg

Torbjørn Norland, Rogaland                            Ikke på valg

Politisk nestleder

Elin Bergerud, Buskerud                                  Gjenvalg – for ett år

Organisatorisk nestleder

Kathrine Kinn, Oslo Akershus                          Gjenvalg – for ett år

 Varamedlemmer (for 1 år)

 

  1. Magnar Djuvik, Hordaland                             Ny
  2. Svenn Arne Lie, Oppland                                Ny
  3. Olav Endre Liseter, Nord-Trøndelag            Gjenvalg
  4. Svein Arild Aae, Møre og Romsdal                  Ny
  5. Kristian Ekre, Oppland                                     Gjenvalg

 

Ordførerskapet:

 Ordfører

Per-Anton Nesjan, Nordland                            Gjenvalg – for ett år

Varaordfører

Eli Berge Ness, Sogn og Fjordane                    Gjenvalg – for ett år

 

Kilde: Pressemelding fra NBS.