Kari Åker har vært leder for Sør-Trøndelag Bondelag i 3 år, og har lang erfaring innen Bondelaget. Hun har vært med på hele prosessen med overgangen til det nye Trøndelag Bondelag. 

Trøndelag Bondelag blir stiftet i et ekstraordinært årsmøte 3. desember. Og blir for en kort stund det største fylkeslaget i Norges Bondelag, inntil Innlandet Bondelag blir stiftet.

Kilde: Nord- og Sør Trøndelag Bondelag