Moden hveteåker
Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Kan bli den største kornavlinga siden 2008.

9. september 2019

Norske Felleskjøp kom i dag med en oppdatert prognose for kornavlingene. Den viser at totalavlinga kan bli på hele 1,3 millioner tonn. Man må tilbake til 2008 for å finne en større totalavling. Samtidig gjør vanskelig værforhold på Østlandet at en større andel av kveiteavlinga blir fôrkorn.

Her er de siste tallene fra Norske Felleskjøp

 

Redusert behov for omdisponering

Sindre flø skriver i en kommentar til prognosen følgende:
“På grunn av nedjustert forventa andel matkorn i kveiten, er behovet for reguleringstiltak redusert frå 94 000 tonn i august til 60 000 tonn. Av dette er 51 000 tonn føresett omdisponert til fôr, medan 9 000 tonn vil bli vurdert overlagra. Desse tala gjeld for sesongen samla og vil førebels vere usikre.

Norske Felleskjøp vil i løpet av veka vurdere kor stor andel av estimert overskott av klasse 5 som bør leggast ut for tilbod med bakgrunn i denne prognosen.”

Kilde: Norske Felleskjøp