Havre
Illustrasjonsfoto

Justerte kornpriser etter nyttår.

27. november 2020

Norske Felleskjøp melder at det blir noen små justeringer i prisene for korn etter nyttår. De har i dag sendt ut følgende melding til kornbransjen:

Prognosen for tilgang av korn pr. november gir grunnlag for å vurdere leveringsmønsteret og prisuttaket for sesongen.

Norske Felleskjøp gjer med dette følgjande endring i gjeldande prisprognose:

-Basispris for matkveite vert heva med 1 øre pr. kg i perioden frå og med veke 1/21 til og med veke 4/21.

-Basispris for bygg vert redusert med 2 øre pr. kg i perioden frå og med veke 1/21 til og med veke 10/21.

-Basispris for havre vert redusert med 2 øre pr. kg i perioden frå og med veke 1/21 til og med veke 10/21.

Prisendringane er gjort for å oppnå noteringspris for sesongen mest mogleg i samsvar med målpris.

Ny pristabell:


Kilde: Norske Felleskjøp