Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB
Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Jordbruksavtalen vedtatt i Stortinget

15. juni 2022

Jordbruksavtalen ble i dag vedtatt i Stortinget med 85 mot 13  stemmer. Til slutt var det bare FrP som stemte i mot avtalen.

Det mest oppsiktsvekkende i avstemningen var at Høyre støttet Frp sitt forslag om at:
Stortinget ber regjeringen om at målprisene i jordbruksavtalen ikke økes fra 1. juli 2022.

Her kan du se en oversikt over stemmegivinga for alle mindretallsforslagene som ble fremmet

Kilde. Stortinget.no