Stortingsbygningen
Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Jordbruksavtalen til Stortinget

26. mai 2020

I dag ble proposisjonen om jordbruksavtalen oversendt fra regjeringen til Stortinget. Det er planlagt høring allerede førstkommende torsdag, med påmeldingsfrist innen midnatt i kveld. 

Her er et kort utdrag fra innledningen til proposisjonen.

“Den 19. mars gikk partene i fellesskap ut og sa at det ikke kunne gjennomføres tradisjonelle forhandlinger på noe tidspunkt i 2020. Den 17. april avga Budsjettnemnda for jordbruket et begrenset grunnlagsmateriale, uten prognoser for inntekter og kostnader i 2020, og uten referansebruksberegninger.

Partene avholdt deretter møter og gjennomførte konsultasjoner om hvordan situasjonen best kunne håndteres. Det var en mulighet å forlenge gjeldende avtale og gjennomføre forenklede forhandlinger på høsten, jf. blant annet at lønnsoppgjørene var utsatt. Staten pekte på at det også var en mulighet å gjennomføre forenklede forhandlinger på våren. Forenklede forhandlinger måtte gjennomføres uten tradisjonelt utgangspunkt i Budsjettnemndas grunnlagsmateriale. Det ble lagt vekt på at partene i tilfelle måtte anvende eksisterende ordninger og at antall tema som bringes inn skulle begrenses, siden det ikke var mulig å gjennomføre ordinære omfattende drøftinger mellom partene på grunnlag av krav og tilbud. Hovedavtalen § 2-5, sier at forhandlinger normalt skal baseres på arbeidsdokumenter (krav og tilbud), men også at forhandlingsutvalgene i fellesskap fastsetter fremgangsmåten ved forhandlinger.

I møte den 26. april ble partene enige om å starte forenklede forhandlinger om en jordbruksavtale for 2020–2021. Hensikten med forenklede forhandlinger skulle være å bidra til forutsigbarhet for næringen og mest mulig stabilitet i matforsyningene i en krisetid.

Den 30. april inngikk partene jordbruksavtale for 2020–2021, etter forenklede forhandlinger. Innholdet i avtalen er gjengitt i kapittel 3 og 4. Protokoll fra forhandlingene ligger vedlagt proposisjonen, sammen med referat fra forhandlingsmøter 26. april og 30. april. Av hensyn til smittesituasjonen ble møtene gjennomført på utvidet lederplan, med enkelte deltagere på telefon.”

Kilde: Stortinget.no