Hoff og Bartnes
Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Jordbruket vil starte forhandlinger.

9. mai 2019

Jordbrukets forhandlingsutvalg varsla i ettermiddag at vi går til forhandlinger med staten om en jordbruksavtale for 2019.

– Målet er å komme fram til en avtale som styrker våre muligheter til å bruke jorda over hele landet til matproduksjon. Avstanden mellom oss og staten er stor på flere punkter. Denne avstanden må reduseres for at vi skal skrive under på en avtale, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Forventer betydelig forhandlingsvilje

–  Vi hadde noen tydelige prioriteringer i vårt krav om å løfte kornproduksjonen, styrke strukturen i næringa og satse på frukt, bær og grønt. I tillegg må inntektsmulighetene styrkes. Jeg forventer en betydelig forhandlingsvilje fra motparten i den videre prosessen, sier jordbrukets forhandlingsleder Bartnes.

Skal være ferdig til 16. mai

Jordbrukets forhandlingsutvalg består av representanter fra Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Fredag 10.mai starter forhandlingene. Forhandlingene skal være avslutta senest torsdag 16. mai.

Pressemelding fra Norges Bondelag