– Årets jordbruksforhandlinger foregår med et alvorlig bakteppe. Kostnadsveksten er uten sidestykke, og et kraftig inntektsløft for alle bønder er nødvendig for å sikre beredskap og matproduksjon i år og framover, sier Bjørn Gimming, jordbrukets forhandlingsleder og leder i Norges Bondelag.

Inntektsnivået i landbruket er urovekkende lavt. Det er stor avstand mellom statens tilbud og jordbrukets krav om inntektsløft.

– Situasjonen i næringa er alvorlig. Lønnsomheten har vært dårlig over lang tid, og kostnadseksplosjonen har forverret situasjonen, sier leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Kjersti Hoff.

– Det er stor avstand mellom jordbrukets krav og statens tilbud. Vi trenger et vesentlig inntektsløft for bonden – det er avgjørende for norsk matsikkerhet. Vi går i forhandlinger med mål om å gi bonden et realt løft i årets oppgjør og styrke jordbruket i hele landet for alle, sier Hoff.

Kilder: Bondelaget og Bonde- og Småbrukarlaget.