Bartnes og Furuberg
Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Jordbruket vil forhandle

7. mai 2018

Som ventet har jordbrukets forhandlingsutvalg bestemt seg for å starte forhandlinger i årets jordbruksoppgjør. Forhandlingene starter i morgen kl. 12.00. 

– Målet er å komme fram til en avtale som løfter mangfoldet i landbruket og sikrer gode løsninger for å oppnå markedsbalanse. Det er stor avstand mellom statens tilbud og jordbrukets krav når det gjelder inntektsmuligheter, sier jordbrukets forhandlingsleder og leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag,

Det er forhandlingsutvalget til jordbruket, satt sammen av representanter for Bondelaget og Norsk Bonde- og Småbrukarlag, som etter en møtet mandag ettermiddag vedtok å innlede forhandlinger med regjeringen. Forhandlingene starter tirsdag klokka 12 og skal være avsluttet onsdag 16. mai.

Regjeringen la fredag på bordet et tilbud verdt totalt 1 milliard kroner, mens bøndene kommer til forhandlingsbordet med et samlet krav på 1,83 milliarder kroner. I tillegg er det stor uenighet mellom partene om hvordan midlene skal fordeles, hvis de skulle klare å komme til enighet om en totalramme.

Landbruks-. og matminister Jon Georg Dale (Frp) hadde ingen umiddelbar kommentar til at det nå brygger opp til forhandlinger, men bekrefter at motparten har meddelt sitt ønske om det.

– Jordbrukets krav skisserer gode og framtidsrettede løsninger for norsk landbruk. Jeg forventer en betydelig forhandlingsvilje fra regjeringen når vi setter oss til forhandlingsbordet i morgen, sier Bartnes.