Bartnes og Furuberg
Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Jordbruket vil forhandle om klimaavtale.

13. august 2018

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag vil gå inn i forhandlinger med regjeringa om en frivillig klimaavtale for jordbruket. Dette framkommer i et felles brev fra organisasjonene. Det skriver Bondelaget på sin nettside.

– Denne sommeren er en skremmende påminnelse om at endringer i klimaet gir dramatiske konsekvenser for vår felles matforsyning. Vårt mål er å komme til en klimaenighet med regjeringa som styrker norsk matsikkerhet og gir grobunn for flere gode klimaløsninger i landbruket, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

– Klimakampen kan ikke vinnes på bekostning av muligheten til å brødfø egen befolkning.  Jeg håper på en god og konstruktiv prosess videre, og at vi ender med en avtale som bidrar til å innfri Parisavtalen mål om å redusere menneskeskapte klimaendringer og samtidig ivareta verdens matsikkerhet, sier Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde og Småbrukarlag.

I brevet står det blant annet, “Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag forutsetter at et måltall for en
samlet utslippsreduksjon fram til 2030 ikke går på bekostning av norsk matsikkerhet og muligheten til å oppnå Stortingets overordnede målsetninger for norsk landbruk.”

Videre står det i brevet at jordbruket ser for seg at det er mulig å komme fram til en avtale innen utgangen av 2019.