Planting av grønnsaksplanter
Foto: Terje Bendiksby / NTB

Jordbruket trenger arbeidskraft

7. mars 2021

Koronakrisen har ført til en stor mangel på sesongarbeidere i norsk landbruk. Nå vil Norges Bondelag samarbeide med Nav for å bedre rekrutteringen. Det er fortsatt mulig å få innreisetillatelse for såkalt virksomhetskritisk arbeidskraft fra utlandet, men det krever god dokumentasjon.

Norske bønder har slitt med å skaffe utenlandsk arbeidskraft til sesongarbeid under koronakrisen etter at grensene ble stengt, skriver Nationen.

Samtidig er det svært krevende å erstatte kompetent utenlandsk arbeidskraft med norsk arbeidskraft uten erfaring eller utdanning innen faget.

– Vi jobber tett sammen med Nav for å forsøke å hjelpe produsenter som trenger sesongarbeidskraft til å finne aktuelle nordmenn, sier Bodhild Fjelltveit, andre nestleder i Norges Bondelag.

Bondelaget henvender seg også til landets naturbruksskoler for å oppfordre elevene der til å søke sommerjobb i landbruket.

– En stabil tilgang av norsk arbeidskraft fordrer en mer langvarig og målrettet satsing på å utdanne og rekruttere ungdom inn i grønne næringer, sier Fjelltveit.

Hun ber samtidig om at regjeringen må legge til rette for at den absolutt mest kritiske utenlandske arbeidskraften kan komme inn i landet under et strengt smittevernregime.

– Uten denne arbeidskraften frykter vi en sterk reduksjon av norsk grøntproduksjon i år. sier hun.

Krav til dokumentasjon for virksomhetskritisk arbeidskraft

Norges Bondelag har laget en oversikt over hvordan du går fram for å dokumentere behovet for såkalt virksomhetskritisk arbeidskraft.

– Utenlandske arbeidere er viktig arbeidskraft som mange produsenter er avhengig av, sier Thor Johannes Rogneby, leder av Norges Bondelags grøntutvalg. – Vi kan godt supplere med nordmenn som ønsker å jobbe i åkeren, men det er kritisk for mange av oss at det nå er så vanskelig å få inn utenlandsk arbeidskraft.

Stengte grenser og unntak på visse strenge vilkår for ansatte i matproduksjon

Grensene inn til Norge er for øyeblikket tilnærmet stengt. Matvareproduksjon er definert som en samfunnskritisk funksjon, hvor husdyrproduksjon og grøntproduksjon er spesifikt nevnt. Men det er ikke tilstrekkelig å defineres blant disse gruppene for at din utenlandsk arbeider skal få komme inn i landet:

  1. Aktuell arbeidstaker må i tillegg være strengt virksomhetskritisk for din gårdsdrift
  2. Du som arbeidsgiver må dokumentere at alternative løsninger for arbeidskraft er utprøvd og at arbeidet ikke kan utføres digital

Les UDIs unntaksbestemmelse her

Nødvendig dokumentasjon for å få unntak

UDI opplyser på sine sider at de ikke gir forhåndsgodkjenning eller -vurdering av din dokumentasjon. Det er arbeidsgiver som må sørge for at arbeidstaker har denne dokumentasjonen når han ankommer grensen til Norge og grensepolitiet avgjør om vedkommende skal slippes inn.

På regjeringen.no finner man et skjema som kan være til hjelp for å oppfylle dokumentasjonskravet.

I tillegg må man legge ved dokumentasjon med gode argumenter for å kunne få inn akkurat dine arbeidere. Det kan f.eks. dokumenteres på følgende vis:

  • en svært detaljert arbeidsbeskrivelse som viser at dette er spesialiserte arbeidsoppgaver
  • har deres arbeidskraft utdanning innen faget er det en stor fordel å dokumentere dette (agronom eller tilsvarende)
  • en dokumentasjon på at dere har lyst ut stillingene på NAV uten at dere har fått ansatt noen eller fra landbrukstjenestene om at de ikke har arbeidskraft å tilby
  • forsøk å få en dokumentasjon fra landbruksrådgivingen/landbrukskontoret/Statsforvalteren på at denne arbeidskraften er helt nødvendig om dere fortsatt skal kunne drive gårdsdrifta

Annen dokumentasjon

I tillegg må du som arbeidsgiver sørge for at arbeidstaker kan vise fram:

Innreiseregistrering

Alle personer, også norske statsborgere, som reiser til Norge fra et land eller område med karanteneplikt skal fylle ut skjema for innreiseregistrering før innreise til Norge, og reisen kan kun registreres når det er mindre enn 72 timer til innreisetidspunkt. Innreiseregistrering kan skje digitalt eller man kan ringe +47 33 41 28 70 for å få hjelp til å registrere seg.

Smittevern når arbeidstaker har kommet inn

Husk også at du som arbeidsgiver har ansvaret for smittevern og at drift skjer i samsvar med gjeldende lover og regelverk. Det betyr at når du endelig har fått inn nødvendig arbeidskraft må du sørge for at ansatte får nødvendig informasjon og opplæring. Her viser vi til Smittevernveilederen for produksjon av frukt, bær, grønnsaker og potet som kan lastes ned hos Mattilsynet.

 

(©NTB) og Norges Bondelag