Merete Furuberg og Lars Petter Bartnes
Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Jordbruket krever 25 300 kroner pr. årsverk

26. april 2018

Faglaga legger nå fram sitt krav i årets jordbruksoppgjør. Kravet er på 25 300 kroner pr årsverk, samlet ramme for hele kravet er på 1 830 millioner kroner. Generalsekretær i Bondelaget Per Skorge sier til Nationen at bøndene vil oppfatte dette som et moderat krav. Inntektsgapet vil ikke reduseres med mer enn 6000 kroner om kravet innfris i sin helhet. Landbruk 24 vil fortløpende oppdatere om detaljene så følg med på denne siden hvis du vil vite alt om jordbrukets krav. Les hele kravet her

Det viktigste for hver produksjon finner du her

Følg også med på heimesidene til Norges Bondelag og Norsk Bonde og Småbrukarlag

Hovedgrep i kravet.

-Innføre et nytt målretta tilskudd innretta mot melkebruk med 15 til 30 kyr, som utgjør halvparten av de norske melkebrukene.
Det gis en sats på 3000 kroner pr ku opp til 20 kyr, som er den bruksstørrelsen som gir størst samlet tilskudd på kr. 60.000,-. Deretter trappes totaltilskuddet ned med tilsvarende sats, dvs 2500 kr/ku ned til 43 kyr. Foretak med mer enn 44 kyr vil ikke være tilskuddsberettiget. Det er svært gledelig at et samlet jordbruk fremmer et slik krav sier leder i Norsk bonde- og Småbrukarlag, Merete Furuberg.

-Styrke husdyrtilskuddene for melk og ammeku for Sør- og Vestlandet og Nord-Norge, for å styrke husdyrholdet i grasområdene.
-Styrke investeringsvirkemidlene for å fornye driftsapparatet, særlig på små og mellomstore bruk.
-Innføre et øvre tak på husdyrtilskudd og arealtilskudd
-Stimulere til økt produksjon av korn, potet, grønnsaker, frukt og bær og økologiske produkter for å          dekke behovet i markedet.
-Øke tilskuddet til avløsing og sykepengeordning

Hele 1415 millioner kroner dekker opp beregnet kostnadsvekst.
Økte målpriser utgjør 198 millioner kroner
Økte budsjettoverføringer utgjør 1462 millioner kroner.
Økt jordbruksfradrag og ledige midler utgjør 170 millioner kroner.

Jordbruket krever følgende endringer i målprisene:
Melk 3 øre pr liter
Matkorn: 10 øre pr kg
Fôrkorn. 8 øre pr kg
Gris: uendret
Poteter: 25 øre
Grønnsaker og frukt 3%

Prisnedskriving korn kreves økt med 3,7 øre. Jordbruket anslår en økt kraftfôrpris på 3 øre som følge av kravet.

Arealtilskudd:
Økt kulturlandskapstilskudd: 7 kr pr. dekar.
Økt arealtilskudd korn: 18 kr. pr dekar i alle soner.
Arealtilskudd gras kreves økt med 3 kr pr dekar i sone 5-7 ellers uendret.
Potet: 103 kr pr dekar i økning i sone 1-5.
Grønnsaker: 300 kr pr dekar i økning i sone 1-5. Settes tak på 400 dekar pr. foretak.
Frukt: 400 kr pr dekar i økning for alle soner. Settes tak på 100 dekar pr. foretak.
Bær: 300 kr pr dekar i økning for alle soner. Settes tak på 200 dekar pr. foretak.