Elvestuen, Hoff, Bartnes og Bollestad
Foto: Landbruks- og matdepartementet

Jordbruket forplikter seg til klimakutt

21. juni 2019

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlaget har inngått en klimaavtale med regjeringen og forplikter seg til kutt i klimagasser.

Les hele avtalen her

Pressemelding fra Bondelaget og Småbrukarlaget

Hovedpunkt i klimaavtalen

Dette er en viktig plattform som setter kursen for videre grønn omstilling av norsk matproduksjon, mener organisasjonene.

Partene signerte fredag en intensjonsavtale om reduksjon av klimagasser og økt opptak av karbon i jordbruket. De forplikter seg til å redusere jordbrukets samlede klimagassutslipp med 5 millioner tonn CO2-ekvivalenter fra 2021–2030.

Fornøyd med enigheten

– Jeg er fornøyd med at vi kom til en enighet. Klimaendringer truer matproduksjonen vår og er et av de viktigste spørsmålene jordbruket står overfor. Denne avtalen gir oss og regjeringen en felles plattform for videre arbeid for både utslippskutt og økt opptak av karbon, sier Norges Bondelags leder, Lars Petter Bartnes.

Utslippsforpliktelsen mot 2030 utgjør mer enn jordbrukssektorens samlede årlige klimagassutslipp, som ifølge Statistisk sentralbyrå var 4,5 millioner tonn CO2-ekvivalenter i år.

Ambisiøst, men nødvendig

Bondeorganisasjonene mener målet er ambisiøst, men nødvendig. Samtidig understreker de at avtalen legger til grunn Stortingets mål om økt selvforsyning og landbruk over hele landet.

– Regjeringen utfordret jordbruket på å kutte utslipp med 5 millioner tonn. Vi har nå signert på at vi skal klare dette. Jordbruket tar sin andel av nødvendige klimakutt. Vår alles matforsyning og velferd er avhengig av at alle næringer gjør sitt for at vi skal berge togradersmålet, sier Norsk- Bonde og Småbrukarlags leder, Kjersti Hoff.

Bondeorganisasjonene mener klimaavtalen gir økt tyngde til flere igangsatte klimasatsinger i jordbruket, som økt produksjon av biogass, avlsarbeid, klimavennlig fôring og satsing på et fossilfritt landbruk.

Sp vil følge nøye med

Senterpartiet tar til etterretning at landbruket og regjeringen nå er enige om en klimaavtale.

– Landbruket må selvfølgelig ta sin del av klimaomstillingen, men Senterpartiet kan aldri akseptere at klimapolitikken skal gå på bekostning av målet om økt matproduksjon, sier Ole André Myhrvold (Sp), som sitter i Stortingets energi- og miljøkomité.

Han understreker overfor NTB at partiet vil følge nøye med og sørge for at landbruket får de midlene og tiltakene som er nødvendig for å gjennomføre klimatiltakene som må til for å gjennomføre avtalen.

Ap: Viktig å revidere

Arbeiderpartiets landbrukspolitiske talsperson Nils Kristen Sandtrøen sier til NTB at det vil være lurt med revisjoner av avtalen i takt med at vi får ny forskning.

– Blant annet gjøres det nå forskning på Oxford knyttet til metans levetid. Dette er sammenhenger som vi trolig vil ha grunnlag til å forstå på en bedre og enda mer helhetlig måte de kommende årene. Dette har regjeringen tidligere bekreftet at den vil gjøre. Det er viktig og fornuftig og må følges opp, sier Sandtrøen.

 

(©NTB)