Hveteåker
Illustrasjonsfoto

Internasjonale jordbrukspriser

3. juli 2020

I det siste har det blitt økt oppmerksomhet om  internasjonale priser på jordbruksprodukter.
Som et forsøk vil Landbruk24 oppdatere prisene på noen sentrale produkter. Alle prisene er norske kroner pr. kg. Så kursen på den norske krona har stor betydning for utviklingen.
Fra og med 13 mai er det septemberprisen som oppgis på hvete i Paris, mens for raps er det prisen i august som er i tabellen.

En større oversikt over internasjonale priser kan du finne hos Landbruksdirektoratet her

Kilde: CME Group, Euronext og Landbrugsavisen