Samling av økobønder
Foto: Lotte Shephard

Inspirasjonsbønder, spydspisser for miljøvennlig landbruk

19. mars 2018

Økologisk landbruk er spydspiss

Både staten og landbruket er enige i at økologisk landbruk har en viktig funksjon som spydspiss for å gjøre norsk landbruk mer miljøvennlig og bærekraftig. Dette blir påpekt i Meld. St. 11 (2016-2017). Jordfruktbarhet, karbonbinding og klimaarbeid i landbruket var temaer på en fagsamling forrige uke, og er sentrale temaer i økologisk landbruk. Metodene som brukes har stor overføringsverdi og er relevante for konvensjonelle bønder som vil utvikle sin drift i en enda mer miljøvennlig retning og forbedre jordfruktbarheten på sin gård. Vekstskifte og bruk av husdyrgjødsel er eksempler på metoder fra økologisk landbruk som blir mer og mer vanlig blant konvensjonelle bønder.

Gjennom tretti inspirasjonbønder viser Landbrukets Økoløft frem eksempler på god økologisk drift og tilbyr kunnskap til bønder som vil legge om til økologisk eller ta i bruk økologiske metoder. I år har ni nye bønder blitt med og sammen danner de en sterk og mangfoldig ressursgruppe som står spredt over hele landet, og er klare til å dele erfaringer og kunnskap. Fornyingen av gruppa baseres på endringer i etterspørselen de siste par årene.

Ny inspirasjonsbonde Kristian Narum fra Oppland mener det er tydelig at disse erfaringene vil ha stor betydning i landbruket fremover. Narum produserer økologisk korn og har vunnet både Økologisk byggmesterskap i 2016 og Økologisk hvetemesterskap i 2017. – Erfaringen vi har gjort innen økologisk produksjon blir stadig mer aktuell. Det vi har lært må komme hele landbruket til nytte, nå som vi står ovenfor en tid hvor et klimavennlig landbruk og fruktbar jord er i fokus, sier Narum.

Samvirkene satser
Samvirkene satser på økologiske produsenter der etterspørselen er større enn norsk produksjon. Felleskjøpet vil legge til rette for å betjene en økt etterspørsel etter økologiske kornbaserte produkter og tilbyr 3-5 års kontrakter for omlegging til økologisk korndyrking i deler av landet. TINE og Rørosmeieriet etterlyser flere økologiske melkeprodusenter for å dekke inn for den økte etterspørselen. Flere av inspirasjonsbøndene i Landbrukets Økoløft produserer økologisk korn og melk, og har erfart at god agronomi gir god økonomi. Likevel ser de et behov for økologiske virkemidler og har klare forventninger til Regjeringens strategi som kommer i jordbruksoppgjøret.

Einar Kiserud er ny inspirasjonsbonde, og produserer økologisk kjøtt og melk i Østfold. Han vil at den nye strategien skal legge tilrette for grasproduksjon i kornområder. – Dette er en forutsetning for å drive økologisk. Det underbygger bruk av vekstskifte og en mer miljøvennlig drift. Vi må også sørge for at det er mest mulig norsk økologisk korn i grovfôret, og unngå import, sier Kiserud.

Landbrukets Økoløft er et historisk samarbeidsprosjekt hvor aktørene i landbruket har gått sammen med målsetting om mer norske økologiske landbruksprodukter. Inspirasjonsbøndene i prosjektet viser at det går an å produsere all slags mat over hele landet – også økologisk sier prosjektleder i Landbrukets Økoløft Markus Brun Hustad

Kilde: Pressemelding fra Landbrukets Økoløft