For utenlandske arbeidere i grøntnæringen er det etablert en særskilt, søknadsbasert ordning. Ordningen skal praktiseres strengt og den følger av Forskrift om søknad om unntak fra innreiserestriksjonene for utlendinger som er strengt nødvendige for å opprettholde forsvarlig drift i grøntnæringen, som trådte i kraft i dag. Ordningen skal administreres av Landbruksdirektoratet.

Den søknadsbaserte ordningen er den eneste måten arbeidere i grøntnæringen kan få unntak fra innreiserestriksjoner i medhold av innreiserestriksjonsloven § 2 første ledd bokstav c. En utlending som påberoper seg dette unntaket for å kunne arbeide i grøntnæringen, uten å kunne vise til et positivt vedtak fra Landbruksdirektoratet, vil ikke få innreise.

Dersom Landbruksdirektoratet innvilger søknaden, vil utlendingen ha rett til innreise, såfremt øvrige vilkår etter innreiserestriksjonsregelverket og utlendingsloven er oppfylt, jf. den nevnte forskriftens § 2 fjerde ledd. Vedtaket gir ikke unntak fra karanteneplikt mv. Utlendinger som omfattes av unntaket skal fremvise vedtaket fra Landbruksdirektoratet ved innreise, enten på papir eller digitalt. Vedtaket er gyldig for innreise inntil 30 dager fra vedtaksdato.

Kilde: Landbruks- og matdepartementet