Ku og sau på beite
Foto: Berit Keilen / Scanpix

Inntektsutvikling fra 2014 fram til kravet og tilbudet i 2019

4. mai 2018

Her kan du se inntektsutviklingen på referansebrukene fra 2014 og fram til i år. I tillegg ser du hva som ligger i kravet og tilbudet for de forskjellige produksjoner. Det er grunn til å understreke at dette ikke er noen fasit. Tallene for 2014 og 2016 er basert på faktiske regnskap. Mens for 2017 og 2018 er det Budsjettnemnda for jordbruket som har beregnet tallene. Kravet og tilbudet for 2019 er basert på prognoser for utviklingen på kostnader, renter m.m. Det viser hvordan Jordbrukets forhandlingsutvalg og Staten ønsker å prioritere. Alle tall er kroner pr. årsverk.

 

Melk og storfeslakt. 29 årskyr, landet
2014: 310 200
2016: 382 500
2017: 388 800
2018: 378 200
Krav: 421 100
Tilbud: 400 600

Korn. 386 dekar korn, landet
2014: 321 100
2016: 272 400
2017: 281 200
2018: 231 500
Krav: 284 200
Tilbud: 287 200

Sau. 167 vinterfôra sauer, landet
2014: 230 100
2016: 218 300
2017: 175 400
2018: 167 100
Krav: 174 400
Tilbud: 167 500

Melkeproduksjon geit. 133 årsgeiter.
2014: 344 700
2016: 448 300
2017: 446 400
2018: 449 200
Krav: 489 600
Tilbud: 452 000

Svin/korn. 47 avlssvin + 378 dekar korn

2014: 340 600
2016: 518 900
2017: 407 000
2018: 350 900
Krav: 348 500
Tilbud: 345 800

Egg/planteprod. 6596 høner + 266 dekar korn.
2014: 451 700
2016: 420 900
2017: 466 900
2018: 438 800
Krav: 461 000
Tilbud: 453 500

Potet/korn. 125 dekar poteter + 432 daa korn

2014: 407 700
2016: 352 900
2017: 370 000
2018: 350 800
Krav: 402 300
Tilbud: 401 100

Storfeslakt/ammeku. 32 ammekyr
2014: 243 300
2016: 293 200
2017: 298 900
2018: 294 100
Krav: 335 500
Tilbud: 306 100

Frukt og bær. 52 dekar frukt og bær

2014: 391 900
2016: 352 800
2017: 352 600
2018: 359 600
Krav: 391 400
Tilbud: 400 400

Fjørfekjøtt/planteprodukter. 111 313 fjørfeslakt

2014: 559 300
2016: 412 000
2017: 317 400
2018: 233 700
Krav: 211 000
Tilbud: 201 400

Økologisk melk og storfeslakt. 26 årskyr. landet
2014: 319 300
2016: 353 900
2017: 360 500
2018: 355 500
Krav: 411 400
Tilbud: 377 200

Melk 15 årskyr, landet
2014: 285 800
2016: 316 800
2017: 323 000
2018: 324 300
Krav: 376 800
Tilbud: 337 000

Melk. 46 årskyr, landet
2014 298 500
2016: 422 700
2017: 429 000
2018: 408 400
Krav: 433 700
Tilbud: 428 400

Melk. 65 årskyr, landet
2014: 332 800
2016: 484 800
2017: 490 300
2018: 462 800
Krav: 485 100
Tilbud: 483 500

Melk 33 årskyr, Østlandets flatbygder
2014: 356 700
2016: 406 300
2017: 405 500
2018: 363 700
Krav: 402 200
Tilbud: 369 800

Melk 27 årskyr, Østl. andre bygder
2014: 320 600
2016: 380 100
2017: 384 800
2018: 372 300
Krav: 420 300
Tilbud: 397 200

Melk 36 årskyr, Agder/Rogal. Jæren
2014: 277 600
2016: 438 300
2017: 448 600
2018: 414 400
Krav: 445 700
Tilbud: 415 000

Melk 26 årskyr, Ag./Ro. andre bygder
2014: 284 400
2016: 357 500
2017: 363 900
2018: 354 000
Krav: 401 900
Tilbud: 375 500

Melk 28 årskyr, Vestlandet

2014: 297 300
2016: 350 500
2017: 355 100
2018: 344 500
Krav: 387 000
Tilbud: 371 500

Melk 31 årskyr, Trøndelag
2014: 301 300
2016: 399 300
2017: 405 200
2018: 379 600
Krav: 419 400
Tilbud: 393 700

Melk 25 årskyr, Nord-Norge

2014: 325 800
2016: 393 900
2017: 400 800
2018: 391 900
Krav: 433 300
Tilbud: 404 600

Korn, 235 dekar korn, Østlandet

2014: 137 300
2016: 94 000
2017: 101 500
2018: 44 400
Krav: 98 000
Tilbud: 90 500

Korn 851 dekar korn, Østlandet
2014: 556 200
2016: 478 700
2017: 493 200
2018: 440 700
Krav: 500 900
Tilbud: 509 300

331 dek korn+ 23 avlssvin, Trøndelag
2014: 314 600
2016: 477 900
2017: 386 100
2018: 332 800
Krav: 343 100
Tilbud: 340 800

137 vinterfôra sauer, Vestlandet
2014: 202 500
2016: 174 500
2017: 143 000
2018: 138 600
Krav: 149 300
Tilbud: 149 100

171 vinterfôra sauer, Nord-Norge
2014: 306 400
2016: 270 200
2017: 228 600
2018: 219 600
Krav: 226 300
Tilbud: 221 800

291 vinterfôra sauer, landet
2014: 288 900
2016: 272 200
2017: 213 300
2018: 202 300
Krav: 206 500
Tilbud: 199 700

For å sammenligningens skyld tar vi her med gjennomsnittlig lønn pr årsverk for alle lønnstakere i Norge.
Kilde Teknisk beregningsutvalg og anslag fra SSB.
2014: 501 600
2016: 524 400
2017: 535 900
2018: 551 400
2019: 570 700