Foto: Nortura
Foto: Nortura

Innstiller på gjenvalg av Trine Vaag

10. mars 2023

Valgkomiteen i Nortura innstiller på gjenvalg av Trine Vaag. Ivar Strand innstilles som nytt styremedlem.

Selskapet er i en krevende økonomisk situasjon etter et år med store og raske kostnadsøkninger, i tillegg til et betydelig fall i sluttmarkedet etter pandemien. I den situasjonen har kontinuitet vært et sentralt stikkord for Valgkomiteens arbeid. 

– Vi er derfor veldig glade for at Trine Hasvang Vaag har sagt ja til å fortsette å lede styret. Hun er en erfaren og tydelig leder, og vi opplever at hun har stor støtte blant eierne og i organisasjonen, sier leder i valgkomiteen, Borgny Grande.

Tronn Flittie gav i vinter beskjed om at han ikke ønsket å stille for en ny periode i styret. Valgkomiteen innstiller Ivar Strand som nytt styremedlem. Merethe Sund, Tone Steinsland og Bente Borgen innstilles alle for en ny toårsperiode i Norturastyret. Jan Erik Fløtre er på valg som nestleder og innstilles på nytt i den posisjonen.

Ivar Strand er fra Snåsa i Trøndelag. Han er født i 1982, gift og har 3 barn. Familien tok over Ivars hjemgård i 2018 hvor de driver med melk-, kjøtt- og kornproduksjon.

Ivar er utdannet siviløkonom fra BI Sandvika. Han har bred arbeidserfaring blant annet som analytiker og med forretningsutvikling innen sjømatsektoren. I dag har han, i tillegg til å drive gården, styreverv og eierskap i 5 ulike bedrifter gjennom sitt investeringsselskap. Bærekraft og sirkulærøkonomi er viktige stikkord for disse bedriftene.

– Valgkomiteen mener Ivar innehar har en kompetanse som blir stadig viktigere for Nortura framover, og vi mener at han med sin bakgrunn er en person som vil supplere den kompetansen som allerede er i styret, sier Borgny Grande.

Det er Årsmøtet, som arrangeres på Lillestrøm den Nortura den 18. og 19. april, som skal velge nytt styre.

Innstilling fra valgkomiteen

Styreleder (1 år) Trine Hasvang Vaag Midt
Nestleder (1 år) Jan Erik Fløtre Vest
Styremedlem (2 år) Merethe Sund Nord
Styremedlem (2 år) Tone Steinsland Agro
Styremedlem (2 år) Bente Borgen Innlandet
Styremedlem (2 år) Ivar Strand Midt

Øvrige medlemmer av styret på valg i 2024
Ole Johs Egeland Øst
Linda Gjerde Myhren Vest
Hans Amund Braastad Innlandet
Jan Erik Fløtre Vest

4 vararepresentanter til styret for 1 år, i nummerorden – på valg i 2023
1 Vararepresentant Einar Meisfjord Nord
2 Vararepresentant Martin Mæland Agro
3 Vararepresentant Else Horge Asplin Øst
4 Vararepresentant Tilde Sæther Midt

Kilde: Pressemelding fra Nortura.