Håkon Haugli
Foto: Astrid Waller

Innovasjon Norge setter ned renta

23. mars 2020

– Vi gjør det vi kan for å imøtekomme de utfordringene norske bedrifter møter. Dette betyr at vi kan bidra enda sterkere med offentlige midler i en krevende tid, sier administrerende direktør i Innovasjon Norge Håkon Haugli. – Vi er også fortløpende i tett dialog med myndighetene for å øke mulighetene for nye tiltak.

Innovasjon Norge justerer sine tilbud for å møte endrede behov i næringslivet som følge av koronapandemien. Det gjelder både tilskudd, lån og garantier.

Her er tiltakene:

Innovasjon Norge setter ned rentene med 1,0 prosentpoeng på lavrisikolån og 1,25 prosentpoeng for risikolån. Dette gjelder nye lån fra 23. mars og for løpende lån fra 15. april.

Vi har forenklet prosessen for søknader om avdragsutsettelse. Ordningen er for bedrifter som er preget av koronapandemien, og vi innvilger i hovedsak et års avdragsutsettelse.

Vi legger opp til et større bidrag til finansiering enn normalt gjennom å utnytte handlingsrommet i statsstøtteregelverket.

Vi åpner for at Innovasjon Norge kan etablere innovasjons- og risikolån med lavere krav til sikkerhet enn vi normalt krever.

Innenfor Miljøteknologiordningen og Innovasjonskontrakter åpner vi for flere og større forprosjekter.

Kravet til bidrag fra pilotkunder i forbindelse med Innovasjonskontrakter halveres.

Vi åpner for at kunder som opplever forsinkelser, får mer tid til å ta stilling til tilsagn om finansiering og vi kan forlenge fristene for utbetaling.

For markedsavklaringstilskudd og kommersialiseringstilskudd øker vi andelen tilskudd Innovasjon Norge kan gi fra 50 prosent til 75 prosent av de totale kostnadene. For kommersialiseringstilskudd åpner vi for en høyere andel interne kostnader, inkludert lønn.

Dette gjelder nye prosjekter og betyr at kravet til annen kapital reduseres betydelig.

Oppstartlånet øker fra maksimalt 1,5 millioner kroner, til 2 millioner. Vi stiller ikke økte krav til kausjon eller egenkapital.

Vi tilbyr rentefritak i seks måneder på eksisterende og nye oppstartlån.

Oppstartlånene er avdragsfrie i fire år.

Oppstartsbedrifter som har mottatt kommersialiseringstilskudd får også mulighet til å motta oppstartlån. Tidligere har det bare vært mulig å motta støtte fra en av ordningene. Endringen gjelder både eksisterende og nye kunder.

Vi justerer interne rutiner for å behandle søknader så raskt som mulig.

 

Bråbrems over alt – samtidig

– Nå er det bråbrems overalt samtidig, og mange har allerede problemer med å betale regningene sine, sier næringsminister Iselin Nybø. – Da er det spesielt viktig å bidra til at levedyktige bedrifter kommer seg gjennom denne tøffe tiden, slik at folk fremdeles har jobber å gå til når denne krisen er over.

– Våre ansatte ved 19 kontorer i Norge er daglig i kontakt med bedrifter i hele landet, sier Håkon Haugli. – Pandemien har fått umiddelbare konsekvenser – om lag halvparten av dem vi har vært i kontakt med permitterer ansatte, og antall bedrifter i betalingsvansker er mangedoblet. Mange uttrykker også dyp bekymring for langvarige konsekvenser. Derfor gjør vi endringer innenfor vårt handlingsrom, og i tillegg har vi spilt inn en rekke forslag til den krisepakken for oppstarts- og innovasjonsbedrifter Regjeringen har varslet fredag.

Kilde: Pressemelding fra Innovasjon Norge