Brantsæter og Øderud
Daglig leder Margrethe Brantsæter og nyvalgt leder Ingunn Dalaker Øderud. Foto: Karianne Fuglerud Ingerø, Norsk Fjørfelag

Ingunn Dalaker Øderud ny leder i Norsk Fjørfelag

11. mars 2021

Ingunn Dalaker Øderud, økologisk livkyllingoppaler og eggprodusent fra Vikersund ble i kveld valgt som ny styreleder i Norsk Fjørfelag. Kolbjørn Frøseth fra Trondheim gir seg etter tre år som styreleder i Norsk Fjørfelag.

Påtroppende styreleder, Ingunn Dalaker Øderud, er gårdbruker og agronom. Hun har allerede lang fartstid i NFL-styret, og blir nå første kvinnelige styreleder i Norsk Fjørfelag.

– Jeg er samfunnsengasjert, og det har ført til 24 års fartstid som folkevalgt til kommunestyre og fylkesting. Jeg har vært varaordfører i 8 år og også vært så heldig at jeg har fått 5 år i Senterpartiets sentralstyre. Jeg tror min politiske bakgrunn og utstrakte organisasjonserfaring er ett pluss for Norsk Fjørfelag. Jeg har allerede vært tillitsvalgt i Norsk Fjørfelag i to år og ser frem til å videreføre arbeid med fjørfebondens rammevilkår.

– Jeg er opptatt av et levende landbruk og glad for muligheten til å være bonde. Som selvstendig næringsdrivende er det utfordringer, men også spennende muligheter. Vi fjørfeprodusenter tilhører en bransje som de siste år har vært gjennom store endringer og tilpasninger til nye krav. Fjørfenæringen har selv innført dyrevelferdsprogram og nå er vi i gang med omstillingen til det grønne skifte.

– NFL er en liten organisasjon med kun 2,5 årsverk. Vi er derfor helt prisgitt et engasjert og velfungerende styre. Det er stadig nye temaer å sette seg inn i, og slike utfordringer motiverer og engasjerer meg. Det er meningsfullt å være frontfigur for en næring som produserer sunn, trygg og ren mat. Jeg gleder meg til å ta fatt på styreledervervet i Norsk Fjørfelag, avslutter Dalaker Øderud.

Kolbjørn Frøseth gir seg etter tre år som leder

– Tett kontakt med «grasrota» og dialog med produsentene er avgjørende for at NFL til en enhver tid skal jobbe for å sikre alle norske fjørfeprodusenter sine interesserer. Av natur er jeg vitebegjærlig, og et mål jeg satte som nyvalgt styreleder i 2018 var å besøke mange fjørfehus. Med NFL-hatten, har jeg fått besøkt både kylling-, egg-, kalkun- og andeprodusenter før «lockdown» i mars 2020. Dette siste året har vært spesielt, men jeg er stolt av alt NFL har fått til i et krevende korona-år, sier avtroppende styreleder Frøseth.

– God landbrukspraksis er å overgi gården i bedre forfatning enn da man selv overtok. Denne grunntanken jobber jeg etter på min egen gård, og også disse årene som styreleder. Det er stas å vite at Norsk Fjørfelag har økt medlemsoppslutningen og at organisasjonen vår står sterkere i dag enn på lenge! Jeg mener norsk produksjon av egg og fjørfekjøtt er svært fremtidsrettet, og jeg har stor tro på næringen i årene som kommer, avslutter Frøseth.

Dette er styret i Norsk Fjørfelag for 2021/2022:

– Styreleder: Ingunn Dalaker Øderud (NY – 1 år)

– Nestleder: Tone Steinsland (gjenvalg – 1 år)

– Styremedlem: Trude Hegle (gjenvalg – 2 år)

– Styremedlem: Eirik Voll (NY – 1 år)

– Styremedlem: Rune Aas (NY – 2 år)

– Styremedlem Kåre Vevik (ikke på valg)

– 1. vara: Odd Ingar Skei (gjenvalg – 1 år)

– 2. vara: Anne Marie Løken (NY – 1 år)

– Ordfører: Jan Arne Broen (gjenvalgt – 1 år)

Kilde: Pressemelding fra Norsk Fjørfelag