Stortingsbygningen
Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Ingen tiltakspakke for jordbruket

11. juni 2020

Næringskomiteen på Stortinget har i dag avgitt innstilling om jordbruksavtalen. Det er klart at det ikke blir noen ekstraordinær støtte til grøntnæringen for å dekke ekstra kostnader som følge av koronapandemien. Det blir heller ingen kompensasjon for høye kraftfôrpriser som følge av lav kronekurs.

Senterpartiet foreslo en pakke på til sammen 1,1 milliard, også SV fremmet forslag om ekstra midler, men ingen av forslagene fikk støtte fra de andre partiene.

 

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti, skriver følgende i innstillingen: “

Vi legger merke til Senterpartiets forslag om en ekstraordinær pakke for landbruket i forbindelse med kostnader til covid-19-pandemien i landbruket. Flertallet viser til at partene i jordbruksoppgjøret har holdt disse spørsmålene utenfor jordbruksoppgjøret, og flertallet slutter seg til partenes syn om at covid-19-relaterte forhold ikke hører inn under jordbruksoppgjøret. Flertallet påpeker at jordbruket som helhet har vært relativt lite berørt av krisen. Når det gjelder ekstra kostnader, har det vært økte kostnader på en del importerte innsatsfaktorer, men samtidig har renter og priser på for eksempel strøm og diesel gått ned. Dette bør også regnes med som en del av det helhetlige kostnadsbildet for jordbruket under covid-19-pandemien.

Flertallet viser også til at regjeringen har foretatt en rekke grep for å legge til rette for at produsenter i grøntsektoren kan få tak i tilstrekkelig arbeidskraft, både utenlandske sesongarbeidere og norsk arbeidskraft.”

Kilde: Stortinget.no