Prisene på en av matproduksjonens mest kritiske varer har fortsatt å stige kraftig etter høstens tilleggsforhandlinger. Siden 1. desember har gjødselprisene steget med over 500 millioner kroner. Bondelaget og Småbrukarlaget ba 28. januar om et møte med landbruks- og matministeren.

– Jeg har ikke opplevd en liknende kostnadsutvikling som dette, og usikkerheten om gjødselprisene framover er stor. Vi trenger målretta tiltak for de som ikke har kjøpt gjødsel ennå, for å sikre at bøndene tør produsere mat på tross av den høye gjødselprisen, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

– Det haster å finne løsninger for å unngå redusert matproduksjon denne sesongen. Usikkerheten for mange er stor, sier Gimming som også påpeker at verken i jordbruksoppgjøret eller i tilleggsforhandlinger vil det være mulig med så målretta løsninger mot de produsentene det gjelder.

Vil ha oppdatert kunnskap

-Jeg er opptatt av at vi skal ha oppdatert og relevant kunnskap om situasjonen. Da er det viktig å ha en tett og god dialog med jordbrukets organisasjoner. – Jeg vil i tillegg invitere sentrale aktører knyttet til gjødsel som blant annet Yara, Felleskjøpet Agri, Strand Unikorn og Norsk Landbruksrådgivning til møter for å få et best mulig kunnskapsgrunnlag om den totale situasjonen, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.  

Hoff: Gjødselkrisa en trussel mot sjølforsyninga

– Det var dessverre ingen løsninger i møtet med statsråden i dag, sier leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Kjersti Hoff. Hun påpeker at situasjonen følges tett og at det snart vil bli nytt møte.

– Regjeringa må komme med løsninger nå. Det er viktig ikke bare for årets sesong, men også for kommende sesonger. Gjødselkrisa er en trussel mot norsk matproduksjon og sjølforsyninga vår, sier Hoff.

– Vi er utålmodige. Diskusjonene om kostnadsdekning er på overtid og burde vært løst for lengst. En rask avklaring på målretta gjødselkompensasjon er helt nødvendig for å sikre årets avlinger.

Stortinget ber regjeringa sikre matproduksjonen

Stortinget har i innstillinga om strømordningen bedt regjeringa om å følge situasjonen nøye og løpende, og om nødvendig fremme tiltak for å sikre at kostnadene ikke svekker landbrukets evne til å anskaffe nødvendige innsatsfaktorer i forbindelse med vekstsesongen.

– Stortinget er tydelig på at regjeringa må å følge opp før våronna. Vi har tidligere funnet effektive og målretta løsninger med denne regjeringa i løpet av kort tid, som strømpakka og tidlig utbetaling av kompensasjon for den ekstraordinære kostnadsveksten. Det må være mulig å finne dette her også, mener Gimming.

Som Stortinget også slår fast er det helt avgjørende for Norges matsikkerhet, beredskap, kulturlandskap og utvikling i distriktene at man sikrer matproduksjonen på kort og lang sikt.

Bondelaget har jobbet for å sikre trygghet og forutsigbarhet i den ekstraordinære kostnadssituasjonen i landbruket. Regjeringa har også sagt tydelig at prisøkningene uansett vil bli kompensert i det kommende jordbruksoppgjøret.

– Det er helt nødvendig før vi kan snakke om å tette inntektsgapet. Det har vi fått klare lovnader om, avslutter Bjørn Gimming.

Kilde: Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks og matdepartementet