Foto: Norsvin/Tore Mælumsæter
Foto: Norsvin/Tore Mælumsæter

Ingen funn av MRSA hos svin i 2020

8. april 2021

I løpet av 2020 ble det ikke gjort noen funn av svin som ble smittet av den antibiotikaresistente bakterien MRSA.

– Funnene fra fjoråret viser at vi fortsatt klarer å holde MRSA hos svin under kontroll. Nå har vi gjennom flere år dokumentert at vi klarer å holde forekomsten på et svært lavt nivå, og det er jo veldig bra, sier seniorforsker og prosjektansvarlig Anne Margrete Urdahl ved Veterinærinstituttet.

Overvåkingsprogrammet MRSA hos svin, som Veterinærinstituttet utfører på vegne av Mattilsynet, undersøkte i 2020 prøver fra totalt 641 besetninger. Av disse var det 81 avlsbesetninger, 12 nav i purkeringer, 18 av de aller største smågrisproduserende eller kombinerte besetningene, og de resterende 530 var besetninger med mer enn 10 purker.I 2020 ble det undersøkt noe færre besetninger enn tidligere år, og flere av de som skulle vært prøvetatt to ganger, ble kun prøvetatt en gang.

-Prøvetaking av besetninger antas å ha vært noe påvirket av de nasjonale COVID-19 restriksjonene, forklarer Urdahl. Hun legger til at det er essensielt at man nå ikke lar de gode resultatene, og vanskelighetene med å få prøvetatt besetningene, ligge til grunn for å «senke garden» og redusere prøvetakingen framover. Det vil fort kunne slå tilbake og ende i at vi får et større utbrudd vi må håndtere, forklarer hun.  

Overvåkingsprogrammet MRSA hos svin, som Veterinærinstituttet utfører på vegne av Mattilsynet, undersøkte i 2020 prøver fra totalt 641 besetninger. Av disse var det blant annet 81 avlsbesetninger. 18 av de aller største smågrisproduserende eller kombinerte besetningene ble også testet.

MRSA hos gris er meldepliktig som B-sykdom. Noe som vil si at sykdommen ansees som alvorlig, og systematisk bekjempelse er påkrevd for å få kontroll.

Meticillinresistente stafylokokker (MRSA) er resistente mot betalaktam antibiotika. LA-MRSA er dyreassosierte varianter av MRSA, men både LA-MRSA og andre MRSA-varianter kan smitte mellom dyr og mennesker. Svin og friske mennesker blir sjelden syke av LA-MRSA

Kilder: (©NTB) og pressemelding fra Veterinærinstituttet