Foto: Bondelaget
Foto: Bondelaget

Ingen avklaring om strømstøtte til jordbruket

17. januar 2022

I dag møtte Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag finansministeren for å snakke om behovet for kompensasjomsordning for høye strømpriser i landbruket. Trygve Slagsvold Vedum la ikke fram noen ferdig ordning i møtet, men kom med positive signaler. 

– Situasjonen er akutt. Det er svært viktig å få på plass en ordning raskt, siden strømkostnadene utgjør en stor del av bondens samlede økte kostnader, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag, som i møtet understreket at dette handler om å sikre norsk matproduksjon.

Men svarene er på vei, forsikrer Vedum. Han vil nå lande saken «så fort som mulig».

– Landbruket skal være med i strømstøtten, fastslår han.

Jobber med løsninger

Bakteppet er frykt for at bønder skal falle utenfor strømstøtten.

Kompensasjonsordningen for høye strømpriser gjelder fra desember til mars og innebærer at staten tar 55 prosent av regningen for det overskytende når strømprisen overstiger 70 øre per kilowattime i snitt.

Regjeringen har nå foreslått å øke satsen til 80 prosent.

Olje- og energidepartementet har samtidig vært tydelig på at landbruk skal inkluderes i kompensasjonsordningen. Men i første omgang gis det kun støtte til bønder som har registrert strømmåleren som husholdningsforbruk.

Departementet jobber fortsatt med en løsning for gårdsbruk med strømmålere som er registrert som næringsvirksomhet.

Må avgrenses

Vedum forklarer nå at noe av utfordringen har vært å avgrense ordningen riktig.

Bekymringen har vært at ordningen kan komme i konflikt med konkurransereglene i EØS hvis den treffer upresist. Landbruk ligger utenfor EØS-avtalen og kan derfor motta statsstøtte, men reglene er strengere for andre næringer. Derfor må regjeringen være sikker på at støtten ikke kommer på avveie.

– Men det skal vi få til. Og vi skal få det til raskt, sier Vedum til NTB.

Et tilleggsproblem har vært å få på plass gode ordninger for gartnerier, som har opplevd svært store stømkostnader, tilføyer han.

Hovedkrav

Bondeorganisasjonenes hovedkrav i samtalene har vært en økning av taket for strømstøtte.

I dag er det satt et støttetak på 5.000 kilowattimer i måneden, men dette er et tak som er tilpasset husholdninger, påpeker Gimming.

– Det er ikke tilstrekkelig for norsk matproduksjon. Så det er viktig at dette taket blir satt høyere, sier han.

– Uten et høyere tak vil vi ikke ha en reell avlastning for norske gårdsbruk.

Minimum 20 000 kWh

Strømstøtten for jordbruket må minimum opp til 20 000 kWh pr. måned, sjøl det er i minstelaget for smågrisprodusentene, sier leder i Bonde- og Småbrukarlaget Kjersti Hoff, til TV2 etter møtet. Hun legger til at den må ha tilbakevirkende kraft så den også vil gjelde desember.

Kilde: NTB,  Norges Bondelag og TV2.