Inge Martin Karlsvik
Foto: Møre og Romsdal Bondelag

Inge Martin Karslvik innstilt som ny leder i Norske Landbrukstjenester

18. mars 2021

Valgkomiteen i Norske Landbrukstjenester har lagt fram sin innstilling. Inge Martin Karlsvik fra Møre og Romsdal foreslås som ny leder, etter Harald Lie som takker for seg etter 7 år som leder i organisasjonen.

Da flere av de sittende styremedlemmene som er på valg i år har takka nei til gjenvalg, inneholder innstillinga fra valgkomiteen flere nye navn.

Datoen for årsmøtet er 13. april, og dersom valgkomiteens innstilling går igjennom på vil styret i NLT se slik ut:

Inge Martin Karlsvik, Møre og Romsdal, leder
Finn Egil Adolfsen, Trøndelag, nestleder
Wiebke Synnøve Slåtsveen, Finnmark
Ola Norvald Hagen, Innlandet
Janne Østgaard Aagesen, Trøndelag

Varamedlemmer:
Jan Bjorland, Rogaland 1. vara
Selma Cowan, Møre og Romsdal 2. vara
Tor Erik Leland, Agder 3. vara

Kilde: Norske Landbrukstjenester