Hveteåker
Illustrasjonsfoto.

Importhvete har aldri vært dyrere

6. desember 2021

For første gang koster det over 3 kroner per kilo å importere mathvete til Norge. Avlingsproblemer, uro i finansmarkedene og en svak krone bidrar til den voldsomme prisveksten.

I slutten av november var prisen 3,13 kroner per kilo. Til sammenligning var gjennomsnittsprisen i perioden 2013–2019 om lag 1,70 kroner per kilo. Prisene har økt med rundt 160 prosent siden starten av 2020, og med 34 prosent kun det siste året.

Hveteprisene på verdensmarkedet har ikke vært høyere siden matvarekrisen i 2007–2008. Målt i norske kroner, derimot, er prisene høyere enn noen gang tidligere. Kronekursen er svakere nå enn den var i 2007–08, og dermed blir det dyrere å importere til Norge.

Avhengig av import

-Vi er avhengig av import for å dekke forbruket av matkorn i Norge. De siste årene har norske matmelmøller importert rundt 140 000 tonn mathvete i året, omtrent 50 prosent av det de bruker, forteller rådgiver Andreas Myklebust Moksnes i Landbruksdirektoratet. Normalt er importhvete billigere enn norsk. Under pandemien har det vært nulltoll på mathvete, for første gang siden 2011.

Samtidig som kornet har blitt dyrere, har prisen for å frakte det også økt voldsomt. Siden høsten 2020 er kostnadene mer enn doblet.

Årsakene til prisveksten er flere. Den viktigste er høy etterspørsel som følge av at forbruket har økt etter gjenåpning i mange land. De siste månedene har også prisene på innsatsfaktorer som gjødsel steget kraftig. Samtidig er tilgangen på hvete i 2021–2022 begrenset på grunn av værutfordringer i viktige produksjonsland som USA, Canada og Russland. Andelen hvete av matkvalitet er også mindre enn normalt i EU. Noen aktører kjøper trolig mer enn de trenger, ettersom beredskapslagring nå er på agendaen flere steder.

Går mot et spennende 2022

-Det er svært krevende si noe om videre prisutvikling, men lite tyder på noen snarlig nedgang, sier Moksnes. De høye prisene på strøm, gjødsel og frakt vil skape utfordringer inn i 2022. Utbruddet av omikron-varianten av covid-19 har skapt ny uro i finansmarkedene, og oljeprisen har falt noe de siste ukene. Dette fører ofte til at kronekursen faller, noe som igjen gjør importvarer dyrere.

-Samtidig viser erfaringene fra 2008 og 2011 at prisene kan falle raskt når nedgangen først begynner. Det går mot en interessant sesong i kornmarkedet, avslutter han.

Kilde: Pressemelding fra Landbruksdirektoratet