Foto: Gorm Kallestad / NTB
Foto: Gorm Kallestad / NTB

Importerte jordbruksvarer økte mest i pris.

10. juli 2023

Sammenlignet med samme måned i fjor har prisene økt med 6,4 prosent, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Fra mai til juni er det importerte matvarer som økte mest.

– Det er uvanlig at matprisene øker så mye i juni måned. Dette fører til at tolvmånedersveksten for prisene på matvarer økte i juni fra et allerede høyt nivå i mai, sier seksjonssjef Espen Kristiansen i SSB.   

Den svake kronekursen og høy pris på importerte jordbruksvarer bidro til mye av prisøkningen. 

Fra mai til juni økte importerte jordbruksvarer med 6,5 prosent, mens norske jordbruksvarer økte med 1,6 prosent. De siste 12 måneder økte prisen på importerte jordbruksvarer med 17,4 prosent, mens prisen på norske jordbruksvarer har økt med 13,9 prosent.

Prisveksten har ligget på rundt 6,5 prosent hver måned de siste fem månedene. Sammenlignet med juni i fjor øker matvarer og alkoholfrie drikkevarer mest med 13,4 prosent. Deretter følger kultur og fritid med 9,1 prosent og møbler, husholdningsartikler og innbo med 8,8 prosent. Det viser ferske tall fra SSB

Tolvmånedersendringen i juni var 0,3 prosentpoeng lavere enn det som ble målt i mai. Det er lave energipriser som bidrar til å trekke vekstraten noe ned. Prisene på både drivstoff og elektrisitet falt fra mai til juni i år.

Kjerneinflasjonen i samme periode, som er prisvekst justert for avgiftsendringer og uten energivarer, endte på rekordhøye 7,0 prosent, og slo dermed forrige måneds rekord på 6,7 prosent.

[email protected]