Biler i uvær
Foto: Webkamera / Statens vegvesen / NTB scanpix

Imponerende innsats av melkebilsjåførene i Finnmark.

30. mars 2018

Lederen i Finnmark Bondelag roser melkebilsjåførene i Finnmark, som sørger for at melka stort sett blir hentet på tross av uvær, ras og stengte veier. Ellers sier hun at bøndene i Finnmark er godt rustet og forberedt på noen dager med uvær. Landbruk24 fikk følgende rapport fra Grete-Liv Olaussen i formiddag.

I Finnmark gjør melkebilsjåførene en imponerende innsats for å hente melka til rett tid. Tross store snømengder, rasfare og en rekke stengte veier, så kommer melkebilen stort sett fram til de gårdene som er mest utsatt for å bli værfast. Dette løser de ved å kjøre store omveier på indre strøk i stedet for fjellovergangene som kjøres til vanlig.  Det kan fort bli 1000 kilometer ekstra bak rattet på en enkelt rute når forholdene er slik de har vært hittil denne påsken. I tillegg er sjåførene årvåkne med å følge kolonnetidene der det har vært satt inn kolonnekjøring.  I de mest isolerte samfunnene langs kysten er det ikke lenger landbruk med melkeproduksjon.

Bøndene har fylt opp kraftforsiloene før påske, og er vant til å ha forsyninger for noen dager ekstra i tilfelle uvær og stengte veier. Ellers meldes det om tak som har kollapset over gjødsellager p.g.a. snømengdene, men ikke om andre skader på dyr, mennesker og bygninger i fylket.