Norske mynter
Illustrasjonsfoto

Tvangsmulkt for merverdiavgift stoppes midlertidig

23. mars 2020

Skatteetaten har nå bestemt at det ikke blir tvangsmulkt hvis mva-meldingen leveres for seint.

Skatteetaten vil ikke ilegge tvangsmulkt ved for sent levert mva-melding. Det betyr at Skatteetaten ikke vil sanksjonere hvis mva-meldingen leveres for sent. Ordningen er midlertidig og gjelder for meldinger som har forfall fra mars og til og med 10. juni. Det betyr at det ikke ilegges tvangsmulkt ved for sen levering av 1. termin (frist 14. april) og 2. termin (frist 10. juni).

Det skal heller ikke ilegges tvangsmulkt for de som leverer en gang i året, årstermin (frist 10. mars) og årsoppgave for primærnæring (frist 14. april). Selv om vi nå stopper tvangsmulkt, oppfordrer vi likevel virksomheter til å levere mva-meldingen så snart de får anledning, sier Holte. Virksomheter som er registert i Merverdiavgiftsregisteret skal levere mva-meldingen (tidligere kalt omsetningsoppgave). Denne viser hvor mye merverdiavgift virksomheten har krevd inn på vegne av staten og hvor mye merverdiavgift virksomheten har betalt.
Tvangsmulkt for forsinket skattemelding for næringsdrivende stoppes midlertidig

Ved for sent innlevert skattemelding for personlig næringsdrivende og aksjeselskap vil tvangsmulkt midlertidig stoppes. Innleveringsfristen er 31. mai. Mange næringsdrivende er avhengige av medhjelpere for å levere skattemeldingen. Vi ser at dette kan være ekstra krevende å få koordinert nå. Men husk at det likevel er veldig viktig å få levert skattemeldingen slik at skatten din blir riktig, sier skattedirektøren. Det er også mulig å søke om utsatt frist. Det gjøres enkelt på skatteetaten.no

Kilde: Pressemelding fra Skatteetaten