Jon Georg Dale og Merete Furuberg
Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Ikke bare overproduksjon som fører til inntektsnedgang.

16. april 2018

Budsjettnemnda for jordbruket har forsøkt å beregne jordbrukets tap på overproduksjon i 2018. De har kommet fram til at sauebøndene taper 210 millioner kroner, og de som produserer svinekjøtt taper 131 millioner kroner. I tillegg har de beregnet et tap for eggprodusentene på 7 millioner. Altså et samlet tap på 348 millioner kroner. Dette er sjølsagt dramatisk for disse produksjonene, men hvis vi deler det på alle bøndene utgjør det ikke mer enn ca 8000 kroner pr. årsverk.

8000 kroner er akkurat det samme som den beregnede nedgangen i inntekt fra 2017 til 2018, mens Stortinget la til grunn at inntektene til bøndene skulle øke med 12 500 kroner. Det vil si at det er alt for enkelt av Jon Georg Dale å kun skylde på overproduksjon for manglende inntektsutvikling. Budsjettnemnda har beregnet at kostnadene øker med ca 1 milliard fra 2017 til 2018, det er mye mer enn det som ble lagt til grunn i fjor.
De viktigste kostnadspostene har følgende økning fra 2017 til 2018:
Kraftfôr: 224 mill. kr.
Energi og smøremidler: 129 mill. kr.
Andre kostnader: 205 mill. kr.
Realrente: 117 mill. kr.