Seterdrift
Foto: Lise Åserud / SCANPIX

Hvor mye øker setertilskuddet?

21. mai 2018

Økt tilskudd til seterdrift har blitt fremstilt som en vinnersak for jordbruket i jordbruksavtalen. Hvor mye dette tilskuddet øker er helt avhengig av hvor du har seter. Landbruk24 har gått igjennom eksisterende setertilskudd i fylkene. Oversikten viser at tilskuddet i dag varierer fra 0 til 55 000 kroner. Fra neste år skal alle med 6 ukers melkeproduksjon på seter få minst 50 000 kroner.

I jordbruksavtalen står det at: “Alle fylkesmannsembeter skal legge til rette for tilskudd på minst 50 000 kroner per seter, forutsatt produksjon av ku- eller geitemelk for egen foredling eller levert til meieri. Produksjonsperioden må være minst seks uker per sesong, og knyttet til et historisk eller veletablert seteranlegg. Enkeltseter og fellesseter sidestilles ved tilskuddsutmåling. Fylkene står fritt til å vurdere økte satser for seterdrift tilrettelagt for turisme i form av bevertning, formidling, overnattings- eller kulturtilbud

Her er dagens tilskuddsatser i de ulike fylkene:

Telemark: 55 000 kr. for melkeproduksjon i 4 uker.

Trøndelag: 45 000 kr for 4 uker melkeproduksjon, + 10 000 kr for foredling

Hedmark: 42 000 kr for seter med melkeproduksjon i 4 uker.

Oppland: 39 000 kr. for enkeltseter og 42 000 kr for felleseter med min 8 uker melkeproduksjon
31 000 kr for enkeltseter og 34 000 kr. for felleseter med min 4 uker melkeproduksjon.

Buskerud: 35 000 kr. for melkeproduksjon i 4 uker.

Møre og Romsdal: 30 000 kr for melkeproduksjon i 5 uker + 20 000 kr for foredling.

Hordaland: 25 000 kr. for melkeproduksjon i 4 uker + 15 000 kr for foredling

Troms: 20 000 kr for enkeltseter og 30 000 kr for fellesseter med 4 uker melkeproduksjon

Sogn og Fjordane: 20 000 kr for melkeproduksjon i minimum 4 uker, 30 000 kr for minimum 6 uker.

Finnmark: 6537 kr pr. andel i fellesseter med melkeproduksjon i minimum 6 uker.

Nordland, Rogaland, Agder, Vestfold, Østfold og Akershus har ikke tilskudd til seterdrift pr. i dag.

Kilde: Nettsidene til Fylkesmannen