Foto: Vegard Grøtt / NTB
Foto: Vegard Grøtt / NTB

Hvert år bygges 1000 dekar matjord ned med vei- og baneutbygging

4. juni 2022

De seks neste årene vil totalt 6.000 dekar matjord forsvinne til vei- og jernbaneprosjekter i Norge, ifølge Samferdselsdepartementets beregninger.

Fire av de seks tusen dekarene går med til store prosjekter, skriver NRK. Resten går med til mindre veitiltak, slik som utbedringer og gang- og sykkelveier.

– Jordvernhensyn vil være sentralt i arbeidet med ny nasjonal transportplan, sier Landbruks- og matminister Sandra Borch til kanalen.

I fjor vedtok regjeringen at maks 3.000 dekar dyrket jord årlig skal omdisponeres til andre formål, en økt ambisjon med en nedjustering fra 4.000 dekar. Målet i Hurdalsplattformen er at dette skal reduseres ytterligere , til 2.000 dekar i året.

(©NTB)

[email protected]