Foto: Felleskjøpet Agri
Foto: Felleskjøpet Agri

Stort tørketrekk, tross kraftig reduksjon i strømprisen

21. august 2023

I fjor var det en kraftig økning i tørketrekket som bonden må betale hvis det leveres korn med over 15 prosent vanninnhold. Begrunnelsen for økningen var de høye energiprisene, spesielt på strøm. I august i år er strømprisene i Sør-Øst Norge bare en tidel av hva de var i fjor, men Felleskjøpet har det samme trekket som i fjor.

Det er korrekt at økte energipriser var hovedårsak til de økte satsene for tørketrekket i fjor. Strømprisen er en av flere variabler som påvirker vår energikostnad. I det samlede tørketrekket ligger det også en rekke andre elementer, for eksempel personalkostnader, reparasjon- og vedlikeholdsutgifter, rentekostnader og generell inflasjon. Selv om strømprisen har gått ned igjen, er det andre forhold som har steget til dels sterkt i pris. Derfor holder vi satsene på tørketrekket uendret inntil videre, skriver Sigbjørn Vedeld, kommunikasjonsmedarbeider hos Felleskjøpet Agri i en e- post til Landbruk24.

Du kan se hele tørketabellen for juli og august her

Det blir fastsatt ny tørketabell fra 1. september.