Foto: Høyre
Foto: Høyre

Høyre sier nei til jordbruksavtalen

3. juni 2023

Landbrukspolitisk talsperson i Høyre, Lene Westgaard-Halle, sier til Nettavisen at Høyre ønsker å bruke 1,2 milliarder kroner mindre enn det regjeringen foreslår. Dermed sier de nei til å stemme for den inngåtte jordbruksavtalen.

– Normalt lå landbruksoppgjørene på mellom en halv og en hel milliard. På Senterpartiets vakt har man hatt en voldsom økning til 10,9 milliarder i fjor og 4,1 milliarder i år. Denne bruken av skattebetalernes penger står i sterk kontrast til andre grupper i samfunnet som får beskjed om at pengesekken er tom, sier Westgaard Halle til Nettavisen.

– Selv med 1,2 milliarder i frigjorte midler til våre prioriteringer innen helse, forsvar og bedre privatøkonomi for folk, vil bønder – som jeg minner om at er selvstendig næringsdrivende – få en inntekstvekst på 15 prosent. Det er tre ganger det ordinære lønnsoppgjøret, og vi har da strukket oss veldig langt. Vi mener regjeringen må være mer påholdne med pengebruken i en tid hvor vanlige lønnsmottakere får dårligere råd, sier Lene Westgaard Halle, landbrukspolitisk talsperson i Høyre, til Høyres nettsider

Høyre mener støtten til landbruket må justeres i retning av økt satsing på teknologi, klima, grøntsektoren, støtte til unge bønder og til bønder som må omstille til løsdrift.

– Regjeringen prioriterer store summer til et mindre effektivt jordbruk, i en tid hvor mange andre grupper har det økonomisk vanskelig. Det kan ikke vi være med på. Vi ønsker et mer moderne og bærekraftig landbruk som tar i bruk ny teknologi, sier Westgaard Halle, som selv er bonde i fra Vestfold.

Les hele saken i Nettavisen