I alt solgte skogeierne 2,7 millioner kubikkmeter tømmer, en økning på 17 prosent sammenliknet med samme kvartal forrige år. De gode prisene for sagtømmer, som skyldes den ekstraordinære økningen i trelastprisene i 2021, gjorde at sagtømmer stod for hele økningen i hogstkvantumet sammenliknet med samme kvartal i 2020. Av sortimentene var det sagtømmer av gran som økte mest målt i kubikkmeter.

Rekordpriser for sagtømmer

For sagtømmer av gran fikk skogeierne utbetalt 607 kroner per kubikkmeter, en økning på 168 kroner sammenliknet med 3. kvartal 2020. For sagtømmer av furu var gjennomsnittsprisen i 3. kvartal 2021 på 584 kroner, 145 kroner mer enn i 3. kvartal 2020.

Sammenliknet med 2. kvartal i 2021 økte sagtømmerprisene per kubikkmeter med 67 kroner for gran og 45 kroner for furu

Fortsatt lav massevirkepris

Det er fortsatt store lager med massevirke i de skandinaviske landene, og prisen på massevirke holder seg lav. For massevirke av gran var prisen i 3. kvartal 2021 i gjennomsnitt 257 kroner og for furu 252 kroner. Til tross for den store økningen i hogst av sagtømmer, har samlet hogst av massevirke gått litt ned sammenliknet med 3. kvartal 2020.

Eksporten av sagtømmer økte med 75 prosent

Tømmereksporten økte fra 778 000 kubikkmeter i 3. kvartal 2020 til 999 000 kubikkmeter i 3. kvartal 2021. Massevirkeeksporten holdt seg på samme nivå som i 3. kvartal 2020, mens sagtømmereksporten økte med 75 prosent og utgjorde nesten halvparten av tømmereksporten.

KIlde: Statistisk Sentralbyrå