Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto

Høye tilskuddsatser til import av karbohydratvarer

4. juli 2022

Landbruksdirektoratet har fastsatt satsene for prisnedskriving av importert karbohydratvare for juli og august. Satsene er litt høyere enn det som ble anslått i jordbruksavtalen

Bakgrunnen for denne midlertidige ordningen er at internasjonale kornpriser i år ligger over nivået på norsk prisnedskrevet korn. Tilskuddet gjelder det som blir importert innenfor kvotene som er fastsatt av Landbruksdirektoratet etter anbefaling fra markedsregulator Felleskjøpet Agri.

I jordbruksavtalen var det satt opp et anslag over hvilke satser som ville bli nødvendig for å oppnå omtrent lik pris på norsk korn og importerte karbohydratråvarer. Som eksempler kan nevnes at satsen for roesnitter var anslått til 1,69 kr/kg, mens satsen for juli og august er fastsatt til 2,01kr/kg. For havre var den anslåtte satsen 1,19 kr/kg, nå er satsen fastsatt til 1,55 kr/kg. 

Satser for tilskudd til import av karbohydratvare 


Det er usikkert hvor mye av importkvotene som ikke er benyttet pr. 1. juli, men dette bør i alle fall bidra til at prisen på kraftfôr ikke stiger mer enn den har gjort. Prisen på korn internasjonalt gikk ned i forrige uke, så de som har importkvoter og har mulighet til å kjøpe til dagens priser kan gjøre en “god handel”

Kilde: Lovdata og Landbruksdirektoratet.