Foto: Mattilsynet
Foto: Mattilsynet

Høy risiko for fugleinfluensa i hele Sør-Norge

8. desember 2020

Det er funnet fugleinfluensa flere steder i Norge den siste uken. Nå ber Mattilsynet alle som holder fjørfe, enten de driver stort eller smått, om å ta grep for å hindre smitte mellom dyr. – Risikoen for smitte til mennesker er svært lav. For fugler derimot, er sykdommen dødelig, sier Ole-Herman Tronerud, seksjonssjef dyrehelse i Mattilsynet.

Veterinærinstituttet har på oppdrag fra Mattilsynet vurdert risikoen for smitte av fugleinfluensa fra ville til tamme fugler. Risikoen er høy for at villfugl og/eller avføring fra disse skal smitte til tamme fugler. Denne vurderingen gjelder for høyrisikoområdene.

Disse defineres pr nå som:

 • Trøndelag
 • Møre og Romsdal
 • Vestland
 • Rogaland
 • Agder
 • Vestfold og Telemark
 • Viken
 • Oslo
 • Innlandet

Mattilsynet har innført et utvidet portforbud for fjørfe i disse områdene, dette gjelder for alle som alle som holder fjørfe. Det betyr at dyrene skal holdes innendørs for å hindre at de blir smittet fra ville fugler.

-Smittepresset fra ville fugler er like stort uavhengig om du har 20.000 høner eller to som spaserer rundt i hagen. Risikoen for at dine dyr blir smittet er imidlertid avhengig av den smittebeskyttelsen du har i dyreholdet ditt. Direkte kontakt med smittede fugler eller kontakt med avføring fra disse er den viktigste smitteveien for fugleinfluensa. Du har selv ansvar for godt smittevern for dyra dine, sier Tronerud. 

 

Har du høner i hagen?

Hvis du har et hobbyhønsehold er det viktig at du tar ansvar for å beskytte dem fra smitte. I høyrisikoområdene må du blant annet holde dem innendørs eller under tett tak, og det er lurt med noen andre forebyggende tiltak i tillegg til de som allerede gjelder er påbudt i forskriften

 

 • Ha minst mulig besøk i fjørfeholdet.
 • Alle som er i kontakt med fuglene dine skal ha rene klær og fottøy, og vaske hendene. Kanskje er det klokt med egne sko som ikke brukes ute eller overtrekk til skoene, når du går inn i dyreholdet ditt? Det aller viktigste er uansett å passe på at sko som har vært i kontakt med avføring fra ville fugler ikke kommer inn i området hvor du holder dine fugler.
 • Har du selv vært i kontakt med ville fugler? Ta en dusj og skift klær før du er i kontakt med egne fugler.
 • Hold det rent og ryddig rundt fjørfehus og innhengninger. Sørg for å fjerne  fôrsøleggsøl og annet som kan tiltrekke seg ville fugler.

 Viktig med smittevernplan for den kommersielle næringa

Gode smittevernrutiner kan hindre at du får fugleinfluensa, eller andre sykdommer, inn i fjørfeholdet ditt. 

Alle som har næringsretta dyrehold, skal ha en smittevernplan. Denne planen skal beskrive hva du gjør for å hindre at du får smitte inn i din besetning. Smittevernplanen skal også beskrive hva du gjør for å forebygge overføring av smitte til andre dyrehold.  For at smittevernplanen skal fungere, må den være tilpasset smittesituasjonen i området, og driften din.   Mer informasjon om smittevernplaner finnes på Mattilsynets nettsider.

Kilde: Pressemelding fra Mattilsynet