Siv Jensen og Jon Georg Dale
Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Historisk tilbud om budsjettmidler fra Dale og Jensen

6. mai 2018

Leif Forsell sa at det var historisk da han la fram statens tilbud i årets jordbruksoppgjør. Landbruk24 har sjekket om dette stemmer. Ja han har i alle fall rett når det gjelder budsjettmidler. Jon Georg Dale og finansminister Siv Jensen har lagt fram det høyeste beløp på 35 år, med 670 millioner kroner. Det er også verdt å merke seg at avstanden mellom krav og tilbud er sjeldent liten, i løpet av de siste 12 år er det kun i 2012 at forskjellen har vært mindre. Da endte det forøvrig med brudd i forhandlingene. Men når det gjelder å redusere inntektsgapet er dette tilbudet blant de dårligere de siste 12 åra. 

Nedenfor følger en oversikt over krav og tilbud de siste 12 år. Det er mest relevant å sammenligne inntektsøkning pr. årsverk og budsjettmidler. Kostnader og prisvekst varierer veldig mye fra år til år, så å sammenligne totalramme gir liten mening. Har også tatt med anslag for lønnsvekst for andre grupper, slik at man se hvilke ambisjoner for inntektsutvikling partene har hatt.

2018 ( Jon Georg Dale)
Krav: 25 300 kr. pr. årsverk
Budsjett: 1 462 mill. kr.
Andre grupper: 19 300 kr pr. årsverk
Tilbud: 11 900 kr. pr årsverk.
Budsjett: 670 mill. kr.
Avstand krav og tilbud: 13 400
Forskjell på tilbud og andre grupper: -7400

2017 (Jon Georg Dale)
Krav: 31 700 kr. pr. årsverk
Budsjett: 1 150 mill. kr.
Andre grupper: 16 700 kr pr . årsverk
Tilbud: 8 100 kr. pr årsverk.
Budsjett: 177 mill. kr.
Avstand krav og tilbud: 23 600
Forskjell på tilbud og andre grupper:  -8600

2016 (Jon Georg Dale)
Krav: 20 800 kr. pr. årsverk
Budsjett: 577 mill. kr.
Andre grupper: 12 700 kr pr . årsverk
Tilbud: 4 200 kr. pr årsverk.
Budsjett: -70 mill. kr.
Avstand krav og tilbud: 16 600
Forskjell på tilbud og andre grupper:  -8500

2015
(Sylvi Listhaug)
Krav: 24 200 kr. pr. årsverk
Budsjett:  490 mill. kr.
Andre grupper: 16 100 kr pr . årsverk
Tilbud: 5 900 kr. pr årsverk.
Budsjett: -110 mill. kr.
Avstand krav og tilbud: 18 300
Forskjell på tilbud og andre grupper:  -10 200

2014 (Sylvi Listhaug)
Krav: 35 000 kr. pr. årsverk
Budsjett:  965 mill. kr.
Andre grupper: 17 800 kr pr . årsverk
Tilbud: 10 700 kr. pr årsverk.
Budsjett: -250 mill. kr.
Avstand krav og tilbud: 14 300
Forskjell på tilbud og andre grupper: -7100

2013 (Trygve S. Vedum)
Krav: 46 800 kr. pr. årsverk
Budsjett: 1 146 mill. kr.
Andre grupper: 19 000 kr pr . årsverk
Tilbud: 25 000 kr. pr årsverk.
Budsjett: 390 mill. kr.
Avstand krav og tilbud: 21 000
Forskjell på tilbud og andre grupper:  6000

2012 (Lars Peder Brekk)
Krav: 25 300 kr. pr. årsverk
Budsjett: 1 462 mill. kr.
Andre grupper: 17 400 kr pr . årsverk
Tilbud: 13 000 kr. pr årsverk.
Budsjett: 227 mill. kr.(+275 mill. kr. til LUF)
Avstand krav og tilbud: 12 300
Forskjell på tilbud og andre grupper:  – 5 100

2011 ( Lars Peder Brekk)
Krav: 46 000 kr. pr. årsverk
Budsjett: 1 875 mill. kr.
Andre grupper: 18 500 kr pr . årsverk
Tilbud: 16 900 kr. pr årsverk.
Budsjett: 315 mill. kr.
Avstand krav og tilbud: 29 100
Forskjell på tilbud og andre grupper:  -1 600

2010 (Lars Peder Brekk)
Krav: 28 300 kr. pr. årsverk
Budsjett: 1 140 mill. kr.
Andre grupper: 17 300 kr pr . årsverk
Tilbud: 8 000 kr. pr årsverk.
Budsjett: 330 mill. kr.
Avstand krav og tilbud: 20 300
Forskjell på tilbud og andre grupper:  9400

2009 (Lars Peder Brekk)
Krav: 40 000 kr. pr. årsverk
Budsjett: 1 560 mill. kr. (+tiltakspakke på 200 mill)
Andre grupper: 15 700 kr pr . årsverk
Tilbud: 25 000 kr. pr årsverk.
Budsjett: 380 mill. kr. (+ investeringspakke på 200 mill)
Avstand krav og tilbud: 15 000
Forskjell på tilbud og andre grupper:  9300

2008
(Terje R Johansen)
Krav: 46 000 kr. pr. årsverk
Budsjett: 1 475 mill. kr.
Andre grupper: 19 300 kr pr . årsverk.
Tilbud: 25 500 kr. pr årsverk.
Budsjett: 300 mill. kr.
Avstand krav og tilbud: 21 500
Forskjell på tilbud og andre grupper:  6 200

2007 ( Terje R. Johansen)
Krav: 29 500 kr. pr. årsverk
Budsjett: 1 600 mill. kr.
Andre grupper: 17 000 kr pr . årsverk
Tilbud: 12 400 kr. pr årsverk.
Budsjett: 300 mill. kr.
Avstand krav og tilbud: 17 100
Forskjell på tilbud og andre grupper:  -4600

2006
(Terje R Johansen)
Krav: 29 000 kr. pr. årsverk
Budsjett: 1 380 mill. kr.
Andre grupper: 14 400 kr pr . årsverk
Tilbud: 9 600 kr. pr årsverk.
Budsjett: 100 mill. kr. (+økt jordbruksfradrag 425 millioner)
Avstand krav og tilbud: 19 400
Forskjell på tilbud og andre grupper:  –4800