Takkonstruksjon
Illustrasjonsfoto

Her tilbyr staten mer enn jordbruket krever

9. mai 2022

Staten tilbyr mer enn jordbruket krever til Landbruket utviklingsfond. Felles for disse midlene er at de ikke gir direkte inntektsvirkning for bonden, det er ordninger der bonden må investere eller arbeide mer for å få nytte av ordningene. 

Når det gjelder IBU- midlene som går til investering og utvikling i tradisjonelt landbruk, så har jordbruket i tillegg lagt fram krav om at 600 millioner kroner bevilges utenfor jordbruksavtalen til å følge opp løsdiftskravet.

Innenfor LUF ligger også en del tilskuddsordninger som ikke er  rettet direkte mot bonden.

Her er en sammenligning av krav og tilbud for Landbrukets utviklingsfond. (LUF). Det er endringer fra 2022 til 2023 som står i oversikten.

Alle tall i millioner kroner


I statens tilbud står det i en fotnote om utviklingstiltak innen økologisk landbruk: Av ordningen er 5 mill. kroner flyttet til kap. 1150, post 73 Norsk Landbruksrådgiving, 5 mill. kroner er flyttet til Klima- og miljøprogrammet og 6 mill. kroner er flyttet til nasjonale tilretteleggingsmidler.

Kilde: Jordbrukets krav og statens tilbud