Bollestad, Bartnes og Hoff
Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Her er den nye jordbruksavtalen

30. mai 2020

Begge faglaga har i dag inngått jordbruksavtale med staten etter forenklede forhandlinger. Budsjettoverføringene øker med 350 millioner kroner. Målprisene øker med drøye 300 millioner kroner.

Les sluttprotokollen her
Se fordelingsskjemaet her

Målpriser

Prisnedskriving på korn til kraftfôr: 10,3 øre

 

Endringer i tilskudd

Driftstilskudd melk
Sone 1-4: +5 000 kr
Sone 5: +5 750 kr.
Sone 6og 7: +6 000 kr

Driftstilskudd ammeku
Sone 1-4: + 107 kr. pr. ku opp til 40 kyr.
Sone 5-7: +140 kr. pr ku opp til 40 kyr.

Husdyrtilskudd
Melkeku: + 280 kr på alle dyr
Verpehøner: + 1 kr. på alle dyr opp til 5 000
Rugeegg: +1 øre pr stk.

Hjort over 1 år: + 50 kr pr. dyr

Utmarksbeitetilskudd
+25 kr til alle dyr både storfe og småfe

Arealtilskudd
Korn: + 9 kr/dekar på alt areal
Potet: + 185 kr/dekar på alt areal

Avløsertilskudd 

Satsene økes med 2,8 % taket heves med 2 400 kroner pr. foretak.

Melkekvoter

Partene er enige om at en ordinær omsetningsordning for melkekvoter innføres med virkning fra kvoteåret 2022, dvs. med søknadsfrist 1. august 2021. Partene er videre enige om at:  Den statlige andelen av kvote som må bli solgt til staten økes fra minimum 20 pst. til minimum 40 pst. av omsatt kvotemengde.  Prisen på salg av kvote til staten økes fra kr. 2,50 per liter til kr. 4,00 per liter.  Eventuelt salg av statlig kvote selges ut igjen i kvoteregionene. Endringene gjelder både ku- og geitemelkkvote.

Distriktstilskudd frukt, bær og grønnsaker

Økologisk jordbruk

Arealtilskudd til korn: +7 kr. dek.

Husdyrtilskudd
Melkekyr og ammekyr: +100 kr/dyr
Andre storfe: +30 kr/dyr
Sau,geit og gris: +15 kr/dyr

Tilskudd til tidligpensjon

Enbruker: + 5 200 kr/pers
Tobruker: + 8 320 kr/pers.

 

Saken oppdateres