Jonas Gahr Støre
Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Her er Arbeiderpartiets plan for landbruket.

25. april 2018

I dag la Arbeiderpartiet fram sin opptrappingsplan for landbruket. Her presenteres de mest konkrete punktene i planen. Du kan lese hele dokumentet her

Klimatilpasning
-Investere i grøfting, drenering og vannløp.
-Investere i fornying av korntørker og lagerkapasitet på kornbruk
-Legge til rette for forskning på klimatilpassede sorter for frukt, bær og korn.
-Etablere et utviklingprogram for trebygg i norsk landbruk.

Forsterking og forbedring av virkemidlene for norsk mat produsert på norske ressurser

– Benytte kanaliseringspolitikken som et viktig virkemiddel for å sikre kornproduksjonen.
– Vektlegge tilskudd som øker produktiviteten i jorda, og som sikrer god agronomi og bruk av lokale          ressurser.
– Finne ut hvordan driftsvansker kan utjevnes ved hjelp av gode digitale kartverk
– Styrke mindre og mellomstore bruk og regioner med stort arealfall

Struktur
Innenfor husdyrproduksjonene vil vi bruke bredden av virkemidler for å unngå ubalanse, sentralisering og uønsket gjeldsvekst. Tilskuddsfordeling – og tak, kvoter og konsesjoner må innrettes slik at det kan drives jordbruk i hele Norge med grunnlag i de norske arealressursene. Politikken skal sørge for at det er framtidsutsikter for jordbruk i samsvar med ressursgrunnlaget i hele landet og at vi unngår økt import av fôr.

Grovfôr
Vi vil opprettholde antall mordyr innen melkeproduksjon for bærekraftig, klimavennlig og fleksibel produksjon av melk og kjøtt.
For å høyne produktiviteten i grasproduksjonen vil vi stimulere til hyppigere omlegging av engareal.

Frukt og grønt
For å øke forbruket av norsk frukt, bær og grønnsaker må produktene kunne lagres over lengre tid. Arbeiderpartiet vil legge til rette for regionale samarbeids- og samvirkeløsninger for kjølelager og pakking. Tollvernet må utnyttes for størst mulig samlet verdiskaping i grøntsektoren.

Beite
Beitebruk er positivt for dyrevelferden og ressursutnyttelsen. Dyr på beite gir økt karbonbinding gjennom gjødsling, større plantevekst og rotutvikling. Arbeiderpartiet vil legge til rette for større bruk av beiteressursene og bruk ny beiteteknologi som blant annet kan lette sanking, bidra til mindre tap og bedre ressursbruken. Forvaltningen av den vedtatte rovdyrpolitikken må bidra til at beiteressursene i større grad kan utnyttes.

Resultatet av gjennomføring av planen innen 2025:
Verdens beste og tryggeste mat i tråd med det forbrukerne etterspør, framtidsrettet, bærekraftig produksjon, beredskap og arbeidsplasser og verdiskaping i hele Norge