Kalver i binge
Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Helsestorfetillegget på kalv tas bort fra 1. mai

31. mars 2020

Animalia melder at tillegget for kalver fra besetninger med helsestorfestatus tas bort fra 1. mai.

Besetninger som har Helsestorfestatus får i dag et tillegg på kr. 1000,- for avlsdyr og kr. 400,- for kalv.
Mange oppfôringsbesetninger ønsker ikke å kjøpe kalv fra Helsestorfebesetninger fordi de mener disse kavlene ikke har noen ekstra verdi ved slakting.
Det medfører at det er vanskelig å oppnå merpris på kalv. Dette medfører at helsestorfetillegget på kalv tas bort fra 1. mai. På avlsdyr blir tillegget uendret.

Les mer om Helsestorfe her

Kilde: Animalia