Hanne Refsholt
Foto: Tine

Hanne Refsholt valgt som ny styreleder i Hoff SA

4. april 2019

Tidligere direktør i Tine, Hanne Refsholt ble i dag valgt som ny styreleder i Hoff SA. Det er første gang et samvirkeselskap innenfor landbruket velger en styreleder som ikke er eier i selskapet. Det skriver Bondebladet.

– Jeg ser frem til dette vervet og å få muligheten til å bidra ytterligere til den gode utviklingen som det tidligere styret har staket ut retningen for. Med mange år i samvirket og næringsmiddelbransjen, har jeg en erfaring som jeg håper også vil komme Hoff SA til gode», sier Hanne Refsholt.

«HOFF SA har hatt en god utvikling de siste årene. Refsholt har lang erfaring fra å lede et selskap som har lykkes godt i markedet samtidig som hun har meget god kjennskap til norsk landbruk og samvirkeselskapene, så jeg er sikker på at selskapet nå er i de beste hender», sier tidligere styreleder Eilif Due.

I vedtektene til HOFF SA gis det mulighet for å ha inntil to eksterne representanter i styret. Styret består nå av en ekstern styreleder, fem eiervalgte styremedlemmer og tre ansattevalgte styremedlemmer. HOFF SA er dermed det første landbrukssamvirket som har valgt en styreleder som ikke er eier i selskapet.

– Det faktum at jeg ikke er potetprodusent, men likevel er valgt som styreleder for HOFF SA ser jeg på som en tillitserklæring», sier Refsholt.

Kilde: Bondebladet