Tørke
Foto: Halvard Alvik, NTB scanpix

Halverte grovfôravlinger på Østlandet

1. mars 2019

Gressavlingene på Østlandet ble halvert i fjor sammenlignet med året før. Potetavlingen økte på sin side til tross i tørkesommeren.
Fjorårets gressavlinger var 2,05 millioner tonn regnet som tørt høy. Det er vel 21 prosent lavere enn året før, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Store deler av landet opplevde den verste tørkesommeren på over 50 år, og det var særlig Østlandet som ble rammet. I Akershus og Oslo ble gressavlingen i 2018 over 60 prosent lavere enn året før, mens nedgangen i Vestfold var 55 prosent. I Telemark var avlingen 47 prosent mindre enn året før og i Oppland og Buskerud 43 prosent.

Også for andre grovfôrvekster var det en markant nedgang i avlingsnivået fra 2017 til 2018. I 2017 ble det høstet 116.000 tonn med andre grovfôrvekster, mot 180.000 tonn året før. Dette tilsvarer en nedgang på 36 prosent på landsbasis. Også her finner vi den største avlingsnedgangen blant fylkene på Østlandet.

Selv om tørken også var merkbar for en del av potetprodusentene, var potetavlingen for landet sett under ett høyere i fjor enn året før. Potetavlingen i 2018 er beregnet til 326.000 tonn, en økning på 3,5 prosent fra 2017.

I Akershus og Oslo førte tørken til en nedgang i avlingen på 18 prosent. I Østfold var avlingsreduksjonen på 15 prosent, mens reduksjonen i Hedmark og Buskerud var på om lag 6 prosent.

Nedgangen i avlingene på Østlandet ble oppveid av økning i avlingene i blant annet Rogaland og Trøndelag. Der var potetavlingene respektive 25 og 20 prosent høyere i fjor enn i 2017.

(©NTB)