Ekspertutvalget har vurdert grunnlag for en sammenligning av næringsinntekter i jordbruket med lønn for arbeidstakerne. Rapporten skal ut på en tre måneders høring,  og gi innspill til den politiske prosessen videre. Utvalgets leder, Ola Honningdal Grytten vil presentere hovedtrekkene i rapporten, og vil være tilgjengelig for spørsmål. Hele pressekonferansen sendes direkte på Landbruks- og matdepartementets hjemmeside.

Les mer om utvalget her

Kilde: Pressemelding fra Landbruks- og matdepartementet