Utvalget viser i sin forespørsel til departementet til at informasjonsinnhenting og ferdigstilling av bestilte data og analyser har vært betydelig mer arbeidskrevende enn antatt, særlig i den siste fasen. Utvalget har derfor bedt om utsettelse til 1. oktober for at arbeidet skal ferdigstilles på en god og ansvarlig måte.

– Utvalget har bedt om å få bruke noe mer tid, og det har jeg sagt ja til. Det er et omfattende arbeid som skal gjøres, og det er viktig at ekspertutvalget får tid nok til å levere en god faglig utredning, sier Landbruks- og matminister Sandra Borch. 

Kilde: Landbruks- og matdepartementet